1984. Efter en intervju med Säpos pressekreterare fick en av Nordfronts källor ett obehagligt sms. ”Blir extra intresserad av dig nu”, skriver en Säpo-agent som kallar sig ”Sam”.

I samarbete med Motståndsrörelsen.se granskar Nordfront just nu en rad orosanmälningar till Socialtjänsten som gjorts av Säkerhetspolisen gentemot oppositionella. Enligt Socialtjänstlagen har alla myndigheter en skyldighet att göra orosanmälningar när de stöter på barn eller ungdomar som man misstänker far illa. Men i de fall som Nordfront tagit del av anges uteslutande ett systemkritiskt politiskt engagemang hos någon närstående till barnet som orsak till orosanmälan.

Artikeln är ännu inte klar, men Nordfront kan redan nu avslöja att Säpo blivit så pass oroade över granskningen att man skickat ett obehagligt SMS till en av Nordfronts källor. SMS:et skickades till Joakim Kannisto från Nordiska motståndsrörelsen i Stockholm, som är en av de personer som drabbats av en orosanmälan av Säpo.

I samband med att undertecknad intervjuade Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wernstedt tog jag upp just Joakims fall, då Wernstedt bestämt förnekade att orosanmälningarna görs på politisk grund. Anledningen är att det klart och tydligt framgår i orosanmälan mot Kannisto och hans hustru att det är just engagemang i Nordiska motståndsrörelsen som är anledningen till anmälan, i uppenbar strid med de rutiner som Säkerhetspolisen påstår sig ha:

Anledningen till anmälan är följande:

Säkerhetspolisen har information att Joakim och [hans hustru] verkar för den våldsbejakande högerextrema organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR och att ett eller flera av familjens barn ska ha närvarat i samband med att NMR genomfört flygbladsutdelning.

Man anger alltså inget exempel på att barnen mår dåligt, att Joakim och hans hustru skulle brista i sitt föräldraskap eller att barnen riskerar att fara illa i deras vård. Man skriver förvisso om en ”ökad risk” att barnen kan utsättas för ”hot och/eller fysiska angrepp i samband med offentliga aktioner som anordnas av NMR”. Men eftersom det är Säkerhetspolisen själva som har till uppgift att försvara den fria åsiktsbildningen – vilket myndighetens pressekreterare påpekar vid flera tillfällen under vårt samtal – borde väl myndigheten kanske snarare rannsaka sig själv om den nu är så eftersatt att barn riskerar att fara illa om deras föräldrar engagerar sig politiskt. Det vore åtminstone mer logiskt än att försöka skylla på helt oskyldiga småbarnsföräldrar som bara använder sin grundlagsskyddade rätt att opinionsbilda.

På fråga hur man ska kunna tolka orosanmälan på annat sätt än att den görs på politisk grund svarar Wernstedt endast att ”den tolkningen får stå för dig” och att ”vi kommenterar inte enskilda ärenden”.

Fick obehagligt SMS av agenten ”Sam”
Bara dagar efter mitt samtal kontaktades Joakim Kannisto av en person som påstår sig jobba hos Säkerhetspolisen. I en SMS-konversation mellan Kannisto och agenten framgår det att agenten säger sig heta ”Sam”. Han skriver också:

Jag är intresserad av varför du valde att ringa upp medarbetare här senast. Det gör mig extra intresserad av dig. /Sam.

Skärmdump från Joakim Kannistos SMS-konversation med Säpo-agenten ”Sam”. Klicka för förstoring.

Både Nordfront och Kannisto tolkar SMS:et som att agenten tror att det var Kannisto själv som ringde upp pressekreteraren för att ställa frågor om sitt eget ärende. Men även att ”Sam” genom att antyda att Joakim bara än mer hamnar i Säkerhetspolisens radar när han ställer svåra frågor försöker förmå honom att backa.

Till Nordfront berättar Joakim Kannisto att han blev både förvånad och förbannad inledningsvis när han fick SMS:et och insåg att det troligtvis handlade om att Nordfront talat med Säpo om den orosanmälan som gjorts mot honom och hans hustru. Men i längden säger han att detta bara motiverar honom extra mycket.

— Först med att detta är ett dåligt förtäckt hot som enbart kan komma från att vi verkligen gör en skillnad och kan förändra samhället på riktigt. Sedan blev jag faktiskt lite stolt, stolt över att ändå vara en del av motståndet och tydligen då jag inte har en betydande roll så är varje person viktig i kampen, säger Kannisto.

Ville inte svara på frågor direkt
Nordfront har återigen varit i kontakt med Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wernstedt för att ställa kompletterande frågor om orosanmälningarna, men också om det suspekta SMS:et som Nordfronts källa fick ta emot.

Denna gången ville dock inte Wernstedt svara på frågor direkt, utan skrev ned dem och lovade att återkomma med svar. Något han i skrivande stund inte har gjort.

De frågor som Nordfront ställt till Säkerhetspolisen angående SMS:et är följande:

Tolkar du det som att den här agenten Sam trodde att det var Joakim som ringde och ställde dessa frågor snarare än jag?

Hur ska man tolka ett sånt sms?

Kan man tolka det som att en anställd på Säkerhetspolisen försöker att tysta en av mina källor?

Förstår Säkerhetspolisen att jag ringer i egenskap av journalist på Nordfront?

Känner Säkerhetspolisen till att Nordfront är en tidning med utgivningsbevis?

Kan man förvänta sig repressalier från Säkerhetspolisen om man ställer fel frågor?

Nordfront följer ärendet och återkommer med eventuella svar på frågorna från Säkerhetspolisen.


  • Publicerad:
    2020-08-25 21:30