INRIKES. Enligt Säpo och Försvarshögskolan är Nordiska motståndsrörelsen sedan en tid försvagad men fortsätter arbetet med att radikalisera samhället.

I en ny rapport signerad Försvarshögskolan har man tittat närmare på 507 personer, mestadels män, som särskilt intressanta inom den radikalnationalistiska miljön i Sverige.

Enligt Säpo har Nordiska motståndsrörelsen försvagats, men ”fortsätter sprida sin ideologi på sociala medier”. Det skriver SVT Nyheter idag.

— Detta kan i förlängningen bidra till en avhumanisering av vissa grupper, vilket i sin tur kan leda till våld, hävdar Filip Ahlin som är analytiker vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan och tillsammans med docent Magnus Ranstorp är ansvarig redaktör för den nya studien.

Förra hösten yttrade Säpo varningar för den svenska ”våldsbejakande högerextrema” miljön och risken för att den ideologin riskerar att normaliseras, skriver SVT i en passus.

Trots att Nordiska motståndsrörelsen bara fick 2 106 röster i de senaste allmänna valen till den så kallade representativa demokratin i Sveriges riksdag, anges  Motståndsrörelsen vara den dominerande nationalsocialistiska rörelsen i Sverige.

Enligt rapporten har rörelsen ”allt mer sällan hållit demonstrationer eller delat ut reklamblad” – utan att referera till pågående situation med coronakrisen – och satsar enligt Ahin och Ranstorp istället på att nå ut mer via sociala medier samtidigt som man skapar tätare kontakter med likasinnade utanför Norden.

I rapporten hävdas att Nordiska motståndsrörelsen ”utsätter enskilda politiker, journalister och myndighetsföreträdare för hot och våld”, och författarna gissar att enskilda individer ”skulle kunna inspireras till våldsdåd”.

Som organisation anses dock inte Motståndsrörelsen vara systemhotande, enligt samma rapport.

Rapporten har publicerats av Försvarshögskolan på uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Rapporten nämner storbankernas attacker mot Motståndsrörelsen
Rapporten påpekar att banker har stängt Motståndsrörelsens bankkonton – enligt rapporteringen diskuteras dock inte bankernas eventuella lagbrott i och med denna privat inducerade politik mot ett lagligt registrerat politiskt parti.

Bankernas tilltag har enligt rapporten lett till att Nordiska motståndsrörelsen istället finansierar sin verksamhet genom kryptovalutor, skriver SVT. Många donatorer är anonyma, skriver man.

Enligt Ahlin och Ranstorp samarbetar nyckelpersoner inom de radikalnationalistiska miljöerna ofta. Det handlar om spridande av litteratur, idéer och tankar som introduceras till likasinnade. Syftet är att radikalisera samhällsdebatten och ”flytta gränserna” för vad som är acceptabelt att uttrycka. Som medel används bland annat så kallade memer och ”andra interna symboler” för att uppnå detta mål.

Om rapporten nämner något om att yttrandefriheten numera bit för bit inskränks och att regeringen och dess myndigheter samt lagstiftare ständigt söker ”flytta gränserna” för vad som är förbjudet att uttrycka, rapporteras detta inte av public servicebolaget SVT.

Statistik från BRÅ, som var en av initiativtagarna till och beställarna av Försvarshögskolans rapport, har själva precis framlagt statistisk som visar att anmälningar för det påhittade brottet ”hets mot folkgrupp” allt oftare leder till fällande dom. Antalet fällande domar har i själva verket ökat med över 500 procent mellan åren 2015 och 2019 i polisregion Öst, som består av Södermanland, Östergötland och Jönköpings län.

Åklagarbenägenheten att sätta dit och helst fängsla vanliga människor som endast uttrycker sina åsikter om de går emot sittande regim, är numera ett prioriterat arbete för åklagar- och polismyndigheterna. Till sin hjälp använder åklagare och hatbrottsgrupper privata aktörer som finansierats med offentliga medel, som djurplågaren Tomas Åberg vid den lilla organisationen Näthatsgranskaren.

Ökningen på fällande domar beror också på att brott som tidigare klassades som skadegörelse numera även kan ligga till grund för åtal om så kallade hatbrott. Det gäller exempelvis om någon klottrar religiösa solsymboler i former av svastikor och till och med ansvastikor på en vägg.


  • Publicerad:
    2020-08-25 15:25