Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Nordfront har besvarat Svenska Akademien!

Av Redaktionen, 2020-07-21
redaktionen@nordfront.se

YTTRANDEFRIHET. Nordfront har lämnat in ett omfattande svar som bemöter Svenska Akademiens försök att förbjuda tidningen från att citera klassiska verk.

Under gårdagen skickade Nordfronts juridiska ombud in ett skriftligt svar på Svenska Akademiens stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. I svaret bestrids Svenska Akademiens yrkan om att Nordfront ska förbjudas från att citera Verner von Heidenstam, Esaias Tegnér, Hávamál och andra klassiska verk.

Svaret har flera olika motiveringar till varför detta yrkande bestrids. Bland annat ifrågasätts huruvida Svenska Akademien verkligen är en myndighet med talerätt i målet samt det rimliga i att rätten att citera döda författares verk – som saknar upphovsrättsskydd – skulle vara mer inskränkt än rätten att citera nu levande författare vars verk inte är fria utan fortfarande skyddas av upphovsrätten.

Flera andra tunga argument relaterar till klassikerskyddet som är lagen Svenska Akademien hänvisar till. Svaret betonar här dels att lagen syftar till att förhindra förvanskningar av klassiska verk och inte rena citeringar, dels att lagen berör befintliga publiceringar och inte kan användas för att skapa ett generellt förbud mot kommande publiceringar som Svenska Akademien gör gällande.

— Den här processen mot Svenska Akademien startade i slutet av förra året och många kanske trodde att vi hade gett upp eftersom det dragit ut på tiden, men vi var helt enkelt tvungna att hitta en bra jurist som inte bara ville ta bra betalt och göra en minimal insats utan faktiskt brinner för yttrandefrihet och tar fallet på allvar. Det tog ett tag och när vi väl hittade rätt jurist var han i sin tur tvungen att ta sig tid för att sätta sig in i den här väldigt outforskade delen av svensk lag och skriva ihop vårt väldigt omfattande svar till rätten, säger Nordfronts chefredaktör Martin Saxlind och fortsätter sedan:

— Resultatet av att vi tog god tid på oss blev ett 24 sidor långt svar som vi kan vara stolta över och jag tror nu att vi har goda chanser att vinna den här juridiska konflikten.

Juristen som agerar ombud för föreningarna som Svenska Akademien stämmer är Henrik Johansson.

Vad fångade ditt intresse för det här fallet?

— Jag åtog mig ärendet eftersom jag blev tillfrågad. Det är ett annorlunda mål på så sätt att det saknas tidigare avgöranden. Samtidigt är det principiellt viktigt, säger Johansson till Nordfront.

Är du nöjd över svaret du skickat in till domstolen och tror du att vi kommer vinna?

— Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront bestrider förbudstalan på goda grunder, men Svenska Akademiens talan ska avvisas. Akademien saknar talerätt. Bara en myndighet kan ges rätt att väcka talan om förbud att återge de fria klassiska verken och Svenska Akademien är ingen myndighet. Förordningen där regeringen gett Svenska Akademien talerätt får alltså inte tillämpas.

Vad händer nu när vi lämnat in vårt svar?

— Det som kommer hända nu är att Svenska Akademien får yttra sig över svaromålet. Domstolen kommer först och främst att pröva föreningarnas avvisningsyrkanden.

Nordfront återkommer när det finns mer information i ärendet.


  • Publicerad:
    2020-07-21 23:35