NORDFRONT. Det skulle bli Juridikfrontens största seger någonsin – men slutade i fiasko. På valborgsmässoafton 2021 meddelar Svenska Akademien att man accepterar förlusten mot Nordfront.

När det så kallade klassikerskyddet skulle testas i domstol för första gången någonsin var det för att Nordfront antog Svenska Akademiens utmaning. Enligt klassikerskyddet har Svenska Akademien ansvar att skydda klassiska verk – där upphovsrätten gått ut – från förvanskningar.

Svenska Akademien menade att Nordfront förvanskade flera klassiska verk bara genom att citera några få rader från dikter av författare som Esias Tegnér och Verner von Heidenstam. Inte ens den forntida nordiska Hávamál, den höges sång, fick citeras på Nordfront enligt Akademien.

LÄS ÄVEN: UPPROP: Till Nordfronts försvar!

När Nordfront vägrade vika sig för De Adertons hot drog man Nordfront inför rätta. Man passade även på att stämma Nordiska motståndsrörelsen då man menade att organisationen på något sätt också låg bakom publiceringarna.

LÄS ÄVEN: Professor som stödjer Svenska Akademien missförstår nationalsocialismen

Den 15 april meddelade dock Patent- och marknadsdomstolen att man inte biföll Akademiens talan och Nordfront segrade.

Nu har Svenska Akademien också i ett pressmeddelande meddelat att att man inte kommer att överklaga domen, trots att man skriver att man inte finner domstolens domskäl ”övertygande”.

Juridikfronten hetsade Akademien – blev snuvade på konfekten
Bakom Svenska Akademiens starkt ifrågasatta beslut att försöka svinga klassikerskyddet av politiska skäl ligger den så kallade föreningen Juridikfronten, vars till synes enda uppgift är att med juridiska metoder trakassera oliktänkande.

Nordfront har länge varit favoritmålet för Juridikfrontens kamp mot yttrandefriheten. Tidigare har föreningens anmälningar lett till flera fällande domar mot ansvariga utgivare för Nordfront. Detta hade dock förmodligen blivit deras största seger hittills, då det inneburit en inskränkning av yttrandefriheten som saknar motstycke sedan den infördes i Sverige.

LÄS ÄVEN: Amfetamin hittades under knarkrazzia mot medlem i Juridikfronten

På Facebook dolde inte Juridikfronten sin besvikelse efter Patent- och marknadsdomstolens beslut. Man uttryckte samtidigt förhoppning att Akademien skulle fortsätta agera proxy å deras vägnar, men denna förhoppning grusades alltså i och med Akademiens beslut att lägga ner sina försök att tysta Nordfront.

Svenska Akademien skriver dock i sitt pressmeddelande att man tänker sätta press på regering och riksdag att göra om klassikerskyddet så att man i framtiden kan använda det för att bestämma vilka tidningar som får tillgång till det svenska kulturarvet.

”Akademien anser att det bör ske en demokratisering av skyddet för vårt litterära kulturarv så att talerätten läggs på en statlig myndighet eller görs mer allmän”, skriver man.

Huruvida denna ”demokratisering” kommer att lyckas eller ej återstår dock att se. Men tillsvidare äger Nordfront – och alla andra – rätt att citera ur det svenska kulturarvet till yttrandefrihetsmotståndarnas stora förtret.


  • Publicerad:
    2021-04-30 22:18