YTTRANDEFRIHET. Den yttrandefrihetsfientliga Svenska Akademien har lämnat in en stämningsansökan mot Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen för publiceringen av klassiska dikter på ett sätt som är ”kränkande för det allmänna kulturintresset och den andliga odlingens intressen”.

Svenska Akademiens lokaler i Börshuset i Stockholm.

Denna vecka har Svenska Akademien via sin advokat Anders Kylhammar lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen, där man yrkar på att de ideella föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen ska betala ett vite på en miljon kronor vardera, samt att dessa förbjuds att återge ett antal klassiska litterära verk.

Texterna som konflikten gäller är diktverk av författarna Viktor Rydberg, Verner von Heidenstam och Esaias Tegnér, samt utdrag ur verket Hávamál, som har publicerats på nätsidan nordfront.se.

Som motivering för stämningen skriver Svenska Akademien att verken har ”återgetts på Webbplatsen … i anslutning till publiceringar som kan anses utgöra brotten hets mot folkgrupp och olaga våldsskildring”. Man skriver också att verken framställs sida vid sida med skildringar av ”antisemitism” och ”förintelseförnekelse”.

I stämningsansökan drar Svenska Akademien slutsatsen:

Återgivandena av verken på Webbplatsen är således att anse som kränkande för det allmänna kulturintresset och därmed för den andliga odlingens intressen. Det finns därför skäl för Patent- och marknadsdomstolen att meddela förbud mot återgivandena på det sätt som yrkats.

Svenska Akademins politiskt korrekta attack mot den svenska yttrandefriheten inleddes i slutet av oktober i år då Nordfront fick ett brev från Sandard & Partners Advokatbyrå undertecknat av advokat Anders Kylhammar.

Den lag som Svenska Akademin stödjer sig på i den här processen heter Klassikerskyddet. Men det är en obskyr och gummiparagrafaktig lag som aldrig tidigare applicerats av en svensk domstol eftersom den är så oklar och subjektivt formulerad att ingen har en aning om hur den ska tolkas.

Enligt Wikipedia beskrivs lagen som mycket svårtillämpad, bland annat på grund av de höga beviskrav som ställs. Det är också svårt att bevisa att en part har kränkt den ”andliga odlingens intressen” när knappast någon kan förklara uttrycket ”andlig odling”.

Det är dock långt ifrån första gången som Svenska Akademin, tillsammans med Musikaliska Akademien och Konstakademien, har använt sig av hot om rättslig prövning mot enskilda aktörer istället för att använda Klassikerskyddet rättsligt. Bland annat drogs en skiva på 1960-talet in på vilken en amerikansk musiker hade gjort jazzversioner av norrmannen Edvard Griegs musik.

Mer nyligt drogs en reklamfilm för Mercedes-Benz in då Svenska Akademien klagade över att de i reklamen läste upp en dikt av Karin Boye.

Däremot reagerade inte Akademin mot Volvos reklam där Zlatan Ibrahimovic skändade den svenska nationalsången.

Ytterligare en anledning till att Svenska Akademien nu vill driva rättssak mot just Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen antyds av litteraturkritikern och judinnan Rebecka Ahlberg Kärde, som 2018 blev invald som en av fem externa ledamöter i Svenska Akademiens nya Nobelkommitté.

I en debattartikel i Dagens Nyheter försvarar Ahlberg Kärde att den omdiskuterade österrikaren Peter Handke fick årets litteraturpris och kritiserar Akademien för dubbelmoral med orden:

Till exempel är vi flera i kommittén som har judiskt påbrå. Hade vi velat ge priset till Ezra Pound eller Louis-Ferdinand Céline efter kriget, två författare vars antisemitism visserligen var avsevärt grövre och tydligare än den övertygade antinationalisten Handkes ställningstagande för Serbien?

Att Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen är Sveriges främsta kritiker av judisk makt och sionism bidrar följaktligen när de judiska ledamöterna i Akademien väljer att processa mot organisationerna med en urgammal luddig lagparagraf som tidigare aldrig använts i rättsliga sammanhang.

Nordfront har dock redan i oktober meddelat att man inte tänker vika sig för Akademiens påtryckningar, utan att man ser fram emot en rättslig prövning av frågan, som man hoppas kommer att visa att de svenska klassikerna tillhör alla.

Källor:
Svenska Akademien stämmer sajten Nordfront
Rebecka Kärde: Därför är Peter Handke en värdig Nobelpristagare


  • Publicerad:
    2019-12-20 21:50