INRIKES. Förtroendet för den anrika kulturinstitutionen Svenska Akademien har rasat bland allmänheten.

Bara 47 procent av svenskarna har tillit till Svenska Akademien enligt en färsk undersökning utförd av Novus. Hela 60 procent säger att deras förtroende för kulturinstitutionen sjunkit de senaste åren. Bland de tillfrågade uppgav bara 7 procent att de hade mycket hög tillit för Svenska Akademien.

Bakom den låga tilliten sägs ligga läckor om vem som tilldelats Nobelpriset i litteratur. Förutom läckor om Nobelpristagare så har Svenska Akademien även kritiserats för att dessa åtnjuter skattefrihet.

Svenska Akademien grundlades år 1786 av Gustav III med uppgiften att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Under sin mer än 230 år långa existens har Akademien förutom mindre interna konflikter eller externa omständigheter aldrig varit i en lika djup kris som denna.

Källor:
Förtroendet för Svenska Akademien rasar
Svenska Akademien


  • Publicerad:
    2018-04-11 15:20