Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Nordfronts svar till Svenska Akademien väcker uppmärksamhet i media

Av Redaktionen, 2020-07-30
redaktionen@nordfront.se

YTTRANDEFRIHET. Nordfronts svar som bemöter Svenska Akademiens försök att förbjuda tidningen från att citera klassiska verk har uppmärksammats på många håll bland mainstream-media. 

I december förra året stämde Svenska Akademien Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen för brott mot det så kallade Klassikerskyddet i upphovsrättslagens paragraf 51. I lagtexten står att Klassikerskyddet ska skydda verk från att användas på ett sätt som ”kränker den andliga odlingens intressen”.

I början av förra veckan skickade Nordfronts juridiska ombud in ett skriftligt svar på Svenska Akademiens stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. I svaret bestrids Svenska Akademiens yrkan om att Nordfront ska förbjudas från att citera Verner von HeidenstamEsaias Tegnér, Hávamál och andra klassiska verk.

I svaret betonas dels att lagen syftar till att förhindra förvanskningar av klassiska verk och inte rena citeringar, dels att lagen berör befintliga publiceringar och inte kan användas för att skapa ett generellt förbud mot kommande publiceringar.

Nordfronts juridiska ombud Henrik Johansson säger också att ”bara en myndighet kan ges rätt att väcka talan om förbud att återge de fria klassiska verken och Svenska Akademien är ingen myndighet.”

Detta svar har nu väckt viss uppmärksamhet bland mainstream-medierna i landet. Sveriges Radios Kulturnytt hade på onsdagen ett inslag där argumenten i Nordfronts svar till Svenska Akademien redovisades.

Även Bonnierägda Dagens Nyheter kommenterar i en artikel Nordfronts svar på stämningen, men påstår att Svenska Akademien är en av tre instanser som kan väcka talan i enlighet med lagparagrafen.

SVT/Kultur benämner Nordfront som ”den nationalsocialistiska webbtidningen Nordfront” och skriver bland annat:

Med stöd i lagens förarbeten hävdar NMR/Nordfront att klassikerskyddet i paragraf 51 kom till för att hindra att klassiska verk ges ut i förvanskade upplagor. Främst illa redigerade och förkortade bearbetningar av klassiker, som ges ut i vinstsyfte av oseriösa förlag.

Flera lokaltidningar, exempelvis Enköpings-Posten, har uppmärksammat Nordfronts svar i artiklar.

Svenska Akademien har nu möjlighet att komma in med ett nytt yttrande senast den 28 augusti.


  • Publicerad:
    2020-07-30 19:20