YTTRANDEFRIHET. Tiden att överklaga domen där Svenska Akademien förlorade mot Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen har nu gått ut.

Förra veckan meddelade Svenska Akademien att de inte hade för avsikt att överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom i ärendet mot Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen. Svenska Akademien stämde de båda föreningarna för att man ansåg att användandet av vissa citat på Nordfront.se bröt mot Klassikerskyddet som är en del av upphovsrättslagen. Domstolen höll inte med om detta och avslog stämningsansökan i sin dom den 15 april i år.

Även om Svenska Akademien redan meddelat att de inte tänkte överklaga domen hade de formellt sett rätt att göra det fram till igår. Nordfront har varit i kontakt med domstolen som bekräftar att någon överklagan ej inlämnats. Detta innebär att domen nu har vunnit laga kraft och att denna attack mot den svenska yttrandefriheten har avvärjts.


  • Publicerad:
    2021-05-07 12:30