BROTT Juridikfrontens nuvarande ordförande och tidigare presstalesman utreds för olaga förföljelse och har fått sin dator och mobil beslagtagen av polisen.

Nordfront har tidigare skrivit om Juridikfrontens ordförande Robin Enander (19930121-5894) som 2015 accepterade ett strafföreläggande för ringa narkotikabrott efter att polisen hittade en amfetamingömma i hans bostad.

Det har nu tack vare Martin Tunström (19830401-4031) på Juridikfronten kommit Nordfront till del att hans kollega Enander utreds för ny brottslighet. Enligt Tunström har Enander delgivits misstanke om olaga förföljelse och hämtats till polisförhör den 30 november. I samband med detta ska polisen också ha genomfört en husrannsakan och beslagtagit Enanders privata dator och mobiltelefon.

Denna information framgår i en beslagsbestridan Tunström lämnat in till Umeå tingsrätt å Samhällsmagasinet Avsnitts vägnar. Avsnitt är en publikation som drivs av samma förening som ligger bakom Juridikfronten. Förutom att driva en juridikblogg som i år publicerat fyra inlägg består föreningens verksamhet i huvudsak av att kartlägga meningsmotståndares verksamhet i syfte att kunna polisanmäla dessa för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp.

I överklagan framför Tunström den paranoida och felaktiga uppfattningen att så länge Enanders utrustning är i polisens förvar är dessa enheters innehåll, som sägs innefatta kommunikation med uppgiftslämnare, helt offentliga handlingar som specifikt skulle kunna beställas ut av Nordfront. Med hänvisning till detta felaktiga påstående och det faktiska skydd som uppgiftslämnare till tidningar med utgivningsbevis åtnjuter enligt grundlagen, begär Tunström att Enanders beslag ska hävas.

Umeå tingsrätt valde dock att avvisa begäran då Tunström inte anses vara behörig att föra talan i ärendet då det inte är hans egendom som beslagtagits. Tunström överklagade därför beslutet till Hovrätten för Övre Norrland som ännu inte tagit beslut i ärendet. Varför Enander, som själv är utbildad jurist, inte har varit kapabel att lämna in en egen beslagsbestridan i ärendet är oklart.

Valbar företrädare för Socialdemokraterna i Umeå

Förutom engagemanget inom Juridikfronten är Enander enligt hans Twitter-profil Politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Umeå kommun. Tunströms beslagsbestridan talar dessutom om att hans förening endast begär att beslaget av mobiltelefon och dator hävs men att ”eventuell egendom som ägs av Umeå kommun” kan få förbli i polisens beslag. Det är alltså möjligt att Enander hämtades in på polisförhör när han befann sig i kommunhuset och att polisen beslagtagit kommunal egendom för att kunna utreda de trakasserier som Enander verkar vara misstänkt för.

Bara sju dagar innan Enander togs in på polisförhör antog Socialdemokraterna i Umeå sina vallistor inför nästa års val. Enander står som kandidat nummer 20 på en av de kommunala listorna. Plats 20 är en så kallat valbar plats då Socialdemokraterna i förra valet fick exakt 20 mandat.

Enander har också lett en dörrknackningskampanj åt Socialdemokraterna i Umeå och han har i egenskap av Politisk sekreterare för partiet undertecknat flera uttalanden på deras hemsida.

Nordfront följer utvecklingen noga och återkommer när mer detaljer om brottet Enander misstänks för har framkommit.

Källor:
B 3181-21 (Umeå tingsrätt)
Ö 1208-21 (Hovrätten för Övre Norrland)