RECENSION. Tor S har läst Nordiska motståndsrörelsens 20-årsbok och recenserar den i denna insändare som starkt rekommenderar boken.

För somliga skulle ”Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp” vid en ytlig betraktelse kunna framstå som ett propagandaförsök i syfte att framställa den egna organisationen i positiv dager samtidigt som etablissemanget som bekämpas svärtas ned. I någon mening är en sådan beskrivning inte helt felaktig men ändå långt ifrån det seriösa och mångfasetterade intryck boken kan ge vid en djupare analys.

Boken har en lång rad författare som alla varit engagerade i Nordiska Motståndsrörelsen på olika sätt. Det skulle ha kunnat vara ett svaghetsbevis med så många författare men visar sig i stället bli en styrka när sida efter sida, kapitel efter kapitel, mejslar fram en tydlig och rättfram bild av vad som i allt väsentligt framstår som en beundransvärd organisation som verkligen skiljer sig från andra.

Den som är intresserad av politisk samtidshistoria, den nationella rörelsen i Sverige och Norden eller nationalsocialismen som världsåskådning beskriven av de som står för den i stället för av ett etablissemang som hatar den och vill förbjuda den, har mycket att hämta i ”Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp”.

Bokens fysiska uppenbarelse vittnar om kvalitet och seriositet; intryck som sedan förstärks allt mer i takt med läsandets framskridande. Författarna är olika vana vid att skriva vilket också kommenteras på ett prestigelöst och chosefritt sätt av några av dem. Som genomgående röd tråd finns också vad som framstår som ett tvingande behov av uppriktighet och ärlighet. Ärlighet och en balanserad syn såväl på egna personliga insatser som rörelsens praktiska kampaktioner präglar också känslan av boken som fri från hyckleri och överdrifter om egna förtjänster.

I hög grad är boken skriven med ett förvånansvärt neutralt emotionellt tonläge när det kommer till övergrepp, olagligheter och brott i lagens namn som begåtts mot Nordiska Motståndsrörelsen och enskilda individer i egenskap av medlemmar i organisationen. Alla anständiga människor bör bli upprörda – mycket upprörda! – över att en maktelit som definierar sig som tolerant med ideal om ”allas lika värde” och ”yttrandefrihet” har mage att behandla Nordiska Motståndsrörelsen som den gör. Det ligger nära till hands att associera till de kristna som hade moralsynen att man ska ”vända andra kinden till” och ”ge hela livstycket till den som försöker stjäla ens mantel” samtidigt som de spred
denna livsfientliga moral genom att tortera ihjäl dem som vägrade acceptera den.

Under lång tid har det varit vanligt att betrakta brottslingar som begår även de mest avskyvärda brott man kan tänka sig som mer eller mindre särskilda från brottet som sådant med hänvisning till socialt förmildrande omständigheter. Särskilt vissa individer med avvikande biologiska förutsättningar än exempelvis infödda svenskar beskrivs ofta ha agerat som en konsekvens av just olika sociala omständigheter. Grundsynen i detta perspektiv är att den som haft det svårt eller behandlats illa på något sätt därmed bygger upp ett kompensationsbehov vars konsekvenser kan råka yttra sig i form av gruppvåldtäkter, förnedringsrån, mord och terrorism.

Ur det perspektivet verkar makteliten göra allt den kan för att ”locka fram terrorismen och våldet” i Nordiska Motståndsrörelsen ungefär som om man ansåg att den egna definitionen av organisationen som terrororganisation är så viktig att både framhålla och göra trovärdig att man bokstavligt talat är beredd att på alla tänkbara sätt bidra till att de egna fantasierna ska besannas. Nordiska motståndsrörelsens sätt att hantera detta framstår som imponerande.

För min del skulle det vara otänkbart att behandla meningsmotståndare på ett liknande sätt som Nordiska motståndsrörelsen kontinuerligt verkar behandlas. De utsätts för hets, våld, stöld, hot och kränkande förtalskampanjer utan minsta antydan från makteliten om att de ens har något människovärde, än mindre att de skulle ha någon som helst rätt att få bemöta det som påstås om dem. Ändå behåller de sin värdighet och fortsätter obevekligt att kämpa för det de tror på.

”Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp” visar på ett skrämmande sätt graden av repression och förtryck som den i Sverige lagliga organisationen Nordiska Motståndsrörelsen utsatts för. Makteliten med ideal om ”allas lika värde” bevisar tydligare än det framstår som möjligt att föreställa sig att man anser att medlemmarna i Nordiska Motståndsrörelsen inte bara har ett lägre värde än alla andra utan också att de är fullständigt värdelösa och helst inte borde få existera. Maktelitens skäl för detta fullständigt lysande exempel på skenheligt hyckleri är att de själva har definierat vad Nordiska Motståndsrörelsen står och verkar för. Att Nordiska Motståndsrörelsens egna presenterade mål och ambitioner inte överensstämmer med maktelitens påståenden om dem ändrar inte maktelitens självdefinierade rätt att kränka och skända Nordiska Motståndsrörelsen med hänvisning till de egna fantasierna.

Det skulle inte förvåna mig om många av Nordiska Motståndsrörelsens ideal skulle komma att visa sig ligga nära till hands att anamma även av många som i dag tror på makteliten. Möjligen är det precis vad makteliten också tror och därför fruktar, vilket i så fall torde vara ett starkt bidragande skäl till deras eskalerande extremism.

På grund av sitt högintressanta och skrämmande innehåll är ”Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp” synnerligen läsvärd vilket förstärks av att boken också är allmänt välskriven och välstrukturerad varmed läsvärdheten ökar ytterligare. I slutet av boken finns ett antal sidor med foton från olika aktioner och träffar inom organisationen som förstärker den positiva helhetsbilden av den. Jag rekommenderar förbehållslöst ”Motståndsrörelsen – 20 år av revolutionär kamp”.

/Tor S

Boken går att köpa på Greenpilled.com.


  • Publicerad:
    2020-07-05 15:00