REPORTAGE Aktivisten Joakim Kannisto har efter år av trakasserier av poliser i Stockholm valt att JK-anmäla Polismyndigheten. Till Nordfront berättar Kannisto om husrannsakningar, bilstopp och drogtester.

Joakim Kannisto är en av de mest aktiva aktivisterna i Nordiska motståndsrörelsens Näste 1 och för Nordfronts läsare är han kanske känd som en av medarbetarna i aktivistpodden Mer än ord. Tack vare detta har han blivit en måltavla för politiska trakasserier från polisen. Även Säkerhetspolisen har riktat in sig på Kannisto och han var en av de föräldrar som Säpo gjorde en orosanmälan mot under 2020. När Nordfront granskade Säpos orosanmälningar och ställde frågor om Kannistos fall fick han dessutom motta hot från en Säpo-agent som trakasserat honom. Inte långt efter detta meddelade Handelsbanken att Kannisto inte längre var välkommen som kund på banken, vilket Nordfront tidigare uppmärksammat.

Men det är framförallt Stockholmspolisen som under åren har riktat in sig på Kannisto. Nordfront har gått igenom flera polisrapporter, Kannistos egna berättelser och hans olika anmälningar mot polisen.

Kannisto berättar att trakasserierna började 2019 efter att han själv börjat bli allt mer aktiv i Nordiska motståndsrörelsen. Han började också skriva politiska inlägg under eget namn på sociala medier och i diverse forum och kommentarsfält. Det året genomförde två poliser husrannsakan hemma hos Kannisto med motiveringen att det ”luktar cannabis utanför dörren”. Enligt polisrapporten visade Kannisto ”tydliga tecken på att vara påverkad av narkotika”. Poliserna påstår i rapporten att Kannisto har ”glansiga, rödsprängda ögon” och att han ”uppträder nervöst”.

Eftersom Kannisto inte brukar narkotika och dessutom har sina barn hemma när polisen bryter sig in i lägenheten blir han vid tillfället upprörd och ifrågasätter polisernas agerande och blir därför handfängslad. Under husrannsakan gräver poliserna bland annat i Kannistos sopor och beslagtar en gammal lössnös som polisen påstår är hasch och delger Kannisto misstanke om narkotikabrott.

Polisen tar med Kannisto för att drogtesta honom medan Nationellt forensiskt centrum får i uppdrag att testa Kannistos gamla snus. Drogtestet visade att Kannisto inte har någon narkotika i kroppen, vilket kanske inte är överraskande. Polisen kan använda mer eller mindre påhittade misstankar om drogpåverkan för att få göra husrannsakan. Detta eftersom bedömningen att någon ”ser trött ut” eller har ”röda ögon” är helt subjektiv samtidigt som man infört upp till sex månaders fängelse i straffskalan för ringa narkotikabrott (bruk av narkotika) så att polisen kan använda en sådan bedömning som förevändning för att kunna göra husrannsakan. I praktiken är ringa narkotikabrott ett bötesbrott som vad Nordfront erfar aldrig har lett till någon fängelsedom.

Cannabis eller helt vanligt snus? Den frågan fick Nationellt forensiskt centrum i uppdrag att utröna efter polisens "fynd" i Kannistos sopor.

Till Nordfront berättar Kannisto att han efter händelsen fick ett lustigt samtal från Nationellt forensiskt centrum.

— De undrade om jag gjorde anspråk på beslaget, alltså min gamla lössnus, som enligt forensiskt centrum innehöll tobak och nikotin.

Enligt Kannisto känner polisen väl till att det bor missbrukare i hans trappuppgång. Han menar att polisen trots detta valde att göra husrannsakan hemma hos honom istället för hos de välkända missbrukarna när de kände lukten endast i syfte att trakassera honom.

Fordonstopp med cirkelargument

Kannisto blir också regelbundet stannad av polisen när han kör bil. Vid dessa tillfällen genomförs dessutom som regel husrannsakan i bilen.

— När de stannar mig kommer de konstant med jätteskumma cirkelargument, exempelvis att de stannar mig för att de har stannat mig tidigare. Ibland säger de att det beror på tidigare fynd i min bil av knivar och gatustridsvapen, trots att jag aldrig är dömd för detta och ibland påstår snutarna att det beror på att jag umgås med ”grovt kriminella”. Men de kan aldrig ge exempel på någon ”grovt kriminell person” som jag skulle umgås med, berättar Kannisto.

Polisen använder sig av PL19 och PL20, som reglerar polisens rätt att visitera personer och fordon efter vapen, när de gör fordonstoppen. Men poliserna missbrukar regelbundet polislagarna.

— Enligt de förarbeten som finns till PL20 ska det som minst finnas skälig misstanke om att det finns ett vapen i fordonet. Polisen ska ha klart för sig vad för typ av föremål de tror sig ska hitta och egentligen också var i fordonet det finns, förklarar Kannisto.

Men i Kannistos fall motiverar poliserna som regel PL20 med att man tidigare använt PL20 mot honom, trots att de aldrig hittat något som lett till en fällande dom. Vid ett tillfälle vägrade de låta Kannisto se på medan de sökte igenom bilen. Poliserna tillät honom inte heller att ha ett medborgarvittne under husrannsakan utan förklarade bara att han ”inte har några rättigheter här”. Poliserna vägrade också att identifiera sig och motiverade det med att Kannistos förfrågan var ”löjlig”. En av dem gav Kannisto ett påhittat identifieringsnummer innan de lämnade platsen.

Vid det tillfället – liksom vid andra tillfällen – var Kannisto på väg till en politisk manifestation som han missade eftersom polisen höll kvar honom i över en timme. Poliserna var också omotiverat hårdhänta trots att Kannisto gick med krycka efter en knäoperation.

Polisen har emellanåt sökt igenom Kannistos bil med hänvisning till PL20 och när man inte hittar några vapen beslagtagit opinionsbildande material såsom flygblad och klistermärken utan förklaring.

Stannade Kannisto vid arbetsplatsen för att åtala honom för innehav av arbetsredskap

I januari i år stannades Kannistos bil i närheten av hans arbetsplats. Efter att ha gjort en sedvanlig husrannsakan hittar polisen två slöa moraknivar som han använder i sitt arbete. Kannisto blev åtalad för brott mot knivlagen men frikändes då domstolen konstaterade att åklagaren inte kunnat motbevisa att det faktiskt var arbetsredskap.

— Efter den husrannsakan fick jag nog. Snutarna rev sönder mina framsäten, jag polisanmälde skadegörelsen till polisens Särskilda utredningar (SU) men det lades ner efter några förhör och SU sekretessbelade hela utredningen, berättar Kannisto.

Kannisto har dessutom gjort flera anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) som inte lett någonstans.

JK begär in yttranden från Polismyndigheten

Kannisto har med tanke på trakasserierna valt att anmäla Polismyndigheten till Justitiekanslern (JK). I sin anmälan skriver Kannisto att han anser sina grundlagsskyddade fri –och rättigheter kränks av polisen. ”Min rätt till fri
opinionsbildning hindras av ständiga trakasserier av polisen, genom ständiga fordonskontroller och genom att jag flera gånger blir stannad, kvarhållen och tvingad till legitimering utan brottsmisstanke”
, skriver Kannisto.

JK har med anledning av Kannistos anmälan begärt yttranden från Polismyndigheten om de fordonstopp, visiteringar och den husrannsakan i hemmet som Kannisto beskriver i sin anmälan. Flera av dem påstår dock Polismyndigheten att man saknar uppgifter om och hävdar därmed att de aldrig har hänt.

— De mörkar. Men när jag begärde ut rapporter om alla händelser med stöd av GDPR fanns de plötsligt där, berättar Kannisto.

Joakim Kannisto (t.h.) utses till aktivist i Nordiska motståndsrörelsen under organisationsdagarna 2020.

Nordfront har kontaktat aktivister från Nordiska motståndsrörelsen i olika delar av landet och även om det förekommer mystiska fordonsstopp och ”rutinkontroller” är det ytterst ovanligt att polisen beter sig på samma sätt som man gör mot Kannisto, som man helt enkelt inte tycks vilja lämna ifred på något vis. På fråga varför han själv tror att polisen riktat in sig på honom svarar Kannisto:

— Jag är en av de mest aktiva aktivisterna i Näste 1, i Sodoms hjärta, huvudstaden, berättar Kannisto.

— Dessutom färdas jag mycket i bil. Under en period stannade polisen mig varje gång de såg mig. Det har minskat lite nu vilket kanske beror på att jag bytt bil.

Kannisto säger att han är förvånad att JK valt att gå vidare med hans anmälan och begärt yttranden från polisen. Trots detta är han skeptisk till att det leder någonvart.

— Men om JK kallar in en polis och bara ställer frågor så kanske den polisen blir lite osäker och tänker efter en extra gång nästa gång han får för sig att trakassera någon helt utan grund. Polisen måste ju trots allt följa lagen, det är ju deras egna spelregler, säger Kannisto.

Nordfront kommer att fortsätta följa Kannistos anmälan och försök att få upprättelse mot Stockholmspolisen.