BANKMAFFIAN. Nordiska motståndsrörelsen har för första gången drabbats av ett fall där en enskild medlem fått sitt helt privata bankkonto nedstängt.

Joakim Kannisto – trebarnsfar och medlem i Nordiska motståndsrörelsen.

Handelsbanken är enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldig att ha en god kännedom om sina kunder, fortlöpande följa affärsförbindelser och förstå syftet med de transaktioner som sker på konton i Handelsbanken. Om Handelsbanken inte har tillräcklig kännedom om kunden för att hantera den risk som kan förknippas med kundrelationen får Handelsbanken inte upprätthålla affärsförbindelsen med kunden.

Så inleder Handelsbanken ett brev de skickade till Joakim Kannisto förra veckan. I brevet meddelar banken att Joakim från och med den 12 mars inte längre är välkommen som kund hos Handelsbanken, då de inte anser sig ha tillräckligt god kundkännedom om honom trots att han varit kund hos banken i hela sitt vuxna liv.

— Precis efter att jag har blivit beviljad ett lån så kommer det här beslutet. Det är lite jobbigt, säger Joakim i en intervju med Nordfront.

Innan detta beslut kontaktade Handelsbanken Joakim i november förra året och bad honom inom två veckor förklara vissa transaktioner han hade gjort. Totalt rörde det sig om cirka 60 transaktioner från januari till november 2020 som banken ville ha svar på. Det var överföringar, Swish-transaktioner, bankomatuttag och en insättning av kontanter som banken tyckte skulle redovisas. De allra flesta transaktionerna var utbetalningar Joakim hade gjort till andra personer och han gick steg för steg igenom allt så gott det gick i sitt svar till banken. Det var mestadels några uttag av kontanter där Joakim inte kunde presentera kvitton för vad han sedan hade handlat för kontanterna.

Intervju med Joakim Kannisto om nedstängningen av hans bankkonto:

Ett led i politiska trakasserier?
I sammanhanget kan det vara värt att nämna att Joakim Kannisto är en hårt arbetande trebarnsförälder med fru och hus, varför det inte är konstigt att han med en årsinkomst på 390 000 kr omsätter en del pengar på ett år och rimligtvis inte kan förväntas komma ihåg vartenda inköp han gjorde förra året. Till saken hör också att Joakim är politiskt aktiv i Nordiska motståndsrörelsen, en politisk rörelse som sedan många år tillbaka tillsammans med andra nationalistiska organisationer drabbats av en bojkott där alla banker i Sverige nekar föreningar och företag konton av politiska skäl.

Det är framför allt två saker som talar för att detta är en ny och extremt oroväckande form av politiska trakasserier vi ser:

1.

Bankerna verkar ha gått från att ge sig på politiska organisationer till att också ge sig på rent privata konton tillhörande kända samhällskritiker. Fria Tiders chefredaktör Widar Nord och Arktos vd Daniel Friberg har båda fått sina privata bankkonton nedstängda av Swedbank med hänvisning till samma lag som ska bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering som bankerna nu använder mot Joakim Kannisto. Skillnaden här är att Joakim inte äger ett företag eller sitter i styrelsen för någon politisk förening utan är en vanlig politisk aktivist som sysslar med opinionsbildning på sin fritid. Joakim har inte heller lånat ut sina bankkonton till politiska insamlingar, som andra aktivister gjort de senaste åren för att tillfälligt kunna samla in pengar till föreningar som nekas egna bankkonton.

2.

Det här är inte heller första gången Joakim utsatts för politiska trakasserier. Han var en av de många småbarnsföräldrar som förra året utsattes för okynnesanmälningar där Säpoagenter lämnade in orosanmälningar till Socialtjänsten. Det var också Joakim som blev den största nageln i ögat på Säpo när detta beteende avslöjades av Nordfront, vilket fick en Säpoagent att kontakta Joakim och säga att ”jag blir lite extra intresserad av dig” när agenten felaktigt fått för sig att det var Joakim som var Nordfront-journalisten som hade ringt och ställt underrättelsetjänsten mot väggen angående dessa politiska trakasserier.

Man kan alltså misstänka att det är Säpo som kontaktat Joakims bank och underrättelsetjänsten har faktiskt en separat avdelning som specifikt jobbar med att ”bidra” till att ”minska risken” för att pengar ska gå till terrorism, enligt en intervju i Sveriges Radio med avdelningschefen Anders Kassman. Nordiska motståndsrörelsen sysslar inte med terrorism, men eftersom Säpo uttalat jobbar väldigt brett med att ”minska risken” för terrorism räcker det ju med en rent inbillad hotbild från myndighetens sida för att de ska anse sig ha som uppgift att trakassera vissa individer och föreningar ekonomiskt. I intervjun är det också uttalat från Säpos sida att de sällan kan sätta dit någon för terrorfinansiering och därför istället letar andra brott som de enklare kan hitta bevis för.

— Det kan vara så att rekvisiten för den typen av brottslighet uppfylls enklare och snabbare, och att man på så sätt kan återta pengarna eller få någon dömd så den blir återbetalningsskyldig, sa Kassman till Sveriges Radio.

Den här verksamheten som Kassman beskriver som framgångsrik ska också ha inletts 2016 och det var 2017 då den nya penningtvättslagen infördes som bankerna koordinerat slog ner mot Nordfront, Nordiska motståndsrörelsen och andra nationalistiska organisationer. Så förutom att jaga småkriminella muslimer med misstänkta islamistsympatier har Säpo förmodligen uppmanat alla svenska banker att, med stöd av den nya gummiparagraf-lagen som kräver ”god kundkännedom”, stänga ner bankkonton tillhörande politiska partier och alternativa medier som Säpo vill motarbeta. Frågan är nu om detta kommer slås tillbaka juridiskt eller eskalera till att även privatpersoner blir helt rättslösa i förhållande till de banker som alla är beroende av för att kunna verka i ett modernt samhälle som Sverige.

Handelsbankens beslut. Klicka för större bild.

Fortsättning följer
På ett eller annat sätt – juridiskt eller politiskt – lovar Joakim Kannisto att det kommer komma ett svar till Handelsbanken från hans sida. Nordfront kommer också senare i år återkomma angående vår egen konflikt med det svenska bankväsendet och vi följer Widar Nords rättstvist med Swedbank. Vi får alltså vänta och se hur allt detta utvecklar sig, men vi kommer följa utvecklingen noga och hoppas att många andra gör det med oss.


  • Publicerad:
    2021-01-20 19:20