BANKTERROR. Danske Bank stänger Nordiska motståndsrörelsen bankkonton i Danmark och en ny donationsmöjlighet uppstår. Stötta kampen!

Nordiska motståndsrörelsen i Danmark fick nyligen ett brev från Danske Bank som informerar om att banken säger upp kundrelationen med organisationen, samt att dess bankkonto har spärrats.

I bankens uppsägningsbrev står följande:

Som bank är vi enligt lagen skyldiga att känna till våra kunders syfte med kundförhållandet, samt det förväntade verksamhetsområdet. Kraven på oss betyder att vi ska ha insikt hos- och genomföra kontroller över de transaktioner som sker via bankens system, av samtliga kunder. Det betyder också att vi inför myndigheterna ska kunna dokumentera och förstå omfånget av våra kunders olika transaktioner.

Baserat på en undersökning av er verksamhet har vi bedömt att vi inte kan uppfylla våra krav.

Nordiska motståndsrörelsen visste om att en undersökning från bankens sida hade inletts. Detta eftersom den organisationsmedlemmen som var ansvarig för bankavtalet har haft tät kontakt med bankens personal, som mottagit alla uppgifter som krävts.

LÄS ÄVEN: Donera Bitcoin till Nordfront på ett enkelt sätt

De två konton som granskats var dels organisationens avgiftskonto, dit medlemmars medlemsavgifter överförts, lätt förståeligt och dokumenterbart. Det andra kontot var organisationens donationskonto, ett konto ditt sympatisörer kunde donera pengar till kampen för folkets framtid. Insamlingen var helt laglig och tillåten av Insamlingsstyrelsen.

Vid en uppringning till banken kom det fram att bankens beslut inte bara baserades på undersökningens insamlade uppgifter. Det baserades också på ett ”holistiskt intryck av Nordiska motståndsrörelsen”, vilket måste betyda att beslutet var politiskt, med påverkan från lögnpressens porträttering av organisationen.

Bankterror i hela Norden
Således följer Danske Bank tätt efter Nordeas repression mot oliktänkande i Sverige, där bankerna tidigare stängt ner Nordiska motståndsrörelsens bankkonton. Därför har organisationen varit tvungen att använda medlemmars privata konton.

Inte heller denna metoden undgick bankernas terror, efter att Motståndsrörelsen anordnat en framgångsrik insamling donationer i samband med första maj-demonstrationerna 2018, spärrades medlemmens bankkonto av och en lång rättsprocess inleddes.

Nordiska motståndsrörelsen i Norge har mött liknande repression. Organisationen har tidigare nekats att få öppna bankkonton även i Norge, och har nyligen ansökt igen med samma resultat.

I anslutning till bankmaffians angrepp 2018 sade Motståndsrörelsens ledare, Simon Lindberg till Nordfront:

De kan jävlas hur mycket de vill — de sätter samtidigt ribban för hur de själva vill behandlas. De kommer att få igen. Om vi ska se något positivt i bankernas terrorverksamhet så är det att det förhoppningsvis kan utgöra en varningsklocka för vilken värld vi kommer leva i om vi överger kontanterna.

Bankerna kommer att kunna göra precis hur de vill. Hjälp själv till och skada de redan nu på det sättet där det gör mest skada på dem: Ta ut din lön i kontanter och vägra använda ditt bankkonto annat än till det du måste!

Motangrepp mot bankerna
Tillväxt och profit – det är vad som driver bankerna, medan folket trycks ner av höga räntor och en djungel av avgifter. På samma vis prioriterar den danska staten tillväxt och profit mycket högre än folket. Danmarks ledare struntar i folkets behov och önskningar, för att istället uppvakta storföretag och pengaväldet.

Nordiska motståndsrörelsen går till motangrepp mot bankerna, ränta, och det folkfientliga systemet. Vi vill skapa ett samhälle och en stat för folket, där folket prioriteras över BNP och ”internationella skyldigheter”, och där en vanlig familj inte behöver arbeta hela livet och låna till sig resten, bara för att kunna leva anständigt.

Nordiska motståndsrörelsen fortsätter kampen för morgondagen och du kan fortfarande stödja organisationen ekonomiskt. Genom att donera till Motståndsrörelsen kan du hjälpa till med att göra systemets angrepp mot oss verkningslösa. Donerar du mer pengar nu än vad du gjorde tidigare, visar du också att deras försök att stoppa oss ger motsatt effekt.

Framöver kan man donera till Nordiska motståndsrörelsen i Danmark med Bitcoin till följande adress:

12YAEnVoZsXFQUoahTDQEj8jVydMUGZVXw 

 Ursprungligen publicerat på Nordfront.dk. 


  • Publicerad:
    2020-10-26 10:00