BANKMAFFIA. Äntligen har vi nya besked gällande motangreppet mot bankmaffian. Pengarna har till slut kommit i vår ägo och vi kan gå vidare till nästa steg i processen.

Efter en lång tid av mer eller mindre systematiskt förhalande av alla inblandade banker har pengarna som samlades in till motangreppet mot bankmaffian äntligen återbördats till organisationen. Bristen på uppdateringar i detta specifika fall har uteslutande berott på de problem vi har haft med det korrupta svenska bankväsendet.

Vi har därför gått vidare till nästa steg i processen vilket innebär att hitta en advokat/jurist som är villig att ta sig an målet. Vi har i dagsläget tagit inledande kontakter med ett par olika parter som förhoppningsvis kan resultera i att vi kan gå vidare till den ”slutgiltiga lösningen”, vilket blir en civilrättslig process mot bankmaffian.

Om någon av våra läsare har tips på bra jurister/advokater som kan åta sig vårt fall tar vi tacksamt emot sådana tips.

Vi kommer att hålla er läsare och de generösa människor som donerat uppdaterade och hoppas snart att kunna återkomma med positiva nyheter gällande fallet.

Läs den förra uppdateringen här, där hela historien finns återberättad.


  • Publicerad:
    2019-09-12 10:59