BANKTERROR. Efter insamlingen för att stämma Nordea har pengarna kontinuerligt varit låsta i olika steg. Nordfront publicerar här en uppdatering.

Efter den lyckade insamlingen till mediautrustning, i samband med 1 maj demonstrationen i år, valde Nordea att stänga ner Robin Palmblads konto. Som motreaktion startades en insamling till Palmblad där över 400 000 kronor samlades in på några dagar och där en privatperson donerade över 100 000 kronor.

Medlen ska användas för att driva en civilrättslig process mot Nordea. Fram tills dess att Nordea stängde kontot nyttjades det till att ta emot donationer till motangreppet.

Medel låsta — utpressad till att skriva på papper:

Då kontot stängdes valde Palmblad att flytta de insamlade medlen till Bank 2, vilka begärde in uppgifter varifrån pengarna kom. De nöjde sig inte med att ”pengarnas ursprung” specificerades så pass långt som det var möjligt att göra, genom att banken erhöll kontoutdrag där varje inkommande donation listades. Istället sa Bank 2 att ”pengarnas ursprung” ändå inte var klarlagt trots att de handlade om en helt laglig crowdfunding och att Bank 2 fått alla uppgifter som de rimligtvis kan begära och samtidigt inte kunde definiera vad de menade med ”pengarnas ursprung”.

Bank 2 valde då att låsa pengarna. Efter att banken begärt kompletterande uppgifter i flera steg utpressade de Palmblad till att skriva på ett papper där han avslutade kontot i utbyte mot att de låsta pengarna skulle bli rörliga och då kunna flyttas till ett konto i en annan bank.

I ”mellanläge” mellan banker:

Palmblad valde då att göra en överföring till Bank 3. Då tog deras ”säkerhetsavledning” omedelbart vid och startade en utredning och lät inte ens transaktionen landa på Palmblads konto.

Efter en mycket seglivad kontakt, som tog månader, där banken i flera steg begärde kompletterande uppgifter, valde Bank 3 att på ett luddigt vis skriva att ”ultimat kan din aktivitet inte ses som acceptabel och därför avslutar vi affärsförbindelser med dig”, varpå banken NEKADE den inkommande transaktionen varpå pengarna därmed enligt Bank 3 skulle befinna sig hos Bank 2 igen.

Bank 2 förnekar dock att dessa har pengarna utan säger att överföringen gjorts till Bank 3, som i sin tur säger att Bank 2 har pengarna.

En varningsklocka — en värld styrd av bankterror:

— Det har alltså varit en insamling för att gå till juridiskt motangrepp mot Nordea, varpå två andra banker låser medel insamlade genom en helt legal crowdfunding. Utöver detta tvingar en av dessa banker mig genom utpressning att skriva på ett papper där jag avslutar kontot frivilligt. Därefter hamnar pengarna i ett mellanläge mellan dessa banker där båda skyller på varandra, det är sinnessjukt och kan knappast vara lagligt, säger Robin Palmblad.

— De kan jävlas hur mycket de vill — de sätter samtidigt ribban för hur de själva vill behandlas. De kommer att få igen. Om vi ska se något positivt i bankernas terrorverksamhet så är det att det förhoppningsvis kan utgöra en varningsklocka för vilken värld vi kommer leva i om vi överger kontanterna. Bankerna kommer att kunna göra precis hur de vill. Hjälp själv till och skada de redan nu på det sättet där det gör mest skada på dem: Ta ut din lön i kontanter och vägra använda ditt bankkonto annat än till det du måste!, säger Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg.

Motståndsrörelsen tackar återigen alla som stöttat motangreppet och kommer fortsätta göra allt vi kan för att skynda på processen och rapportera så fort vi har något nytt att komma med.


  • Publicerad:
    2018-12-04 10:11