CENSUR. Crowdfundingplattformen Patreon har i samband med avstängningsärenden mot kontroversiella debattörer påstått att Mastercard dikterar vilket politiskt innehåll som får stödjas genom tjänsten.

Mastercard anklagas av Patreon för att kräva politisk censur. (CC0)

Hösten 2017 stängdes frilansjournalisten Lauren Southern av från crowdfundingplattformen Patreon, enligt plattformen på grund av att Southern ska ha sysslat med aktiviteter som innebär ”förlust av liv”. Avstängningen skedde efter hennes reportage om Defend Europes aktiviteter i Medelhavet, där man räddade båtmigranter ur havet och återförde dem till Libyen.

Vid tiden för avstängningen spekulerades det i huruvida det helt enkelt kunde bero på att Patreon drivs av människor som är politiskt korrekta. Under 2018 har dock uppgifter kommit fram som kan peka på ytterligare en möjlig förklaring.

Patreon: Mastercard ställer krav
I augusti förra året stängdes den judiske contra-jihadisten Robert Spencer, som driver sajten Jihad Watch, av från Patreon. Till skillnad från när Southern stängdes av hänvisar man inte till påhittade uppgifter eller rasistanklagelser mot föremålet för avstängning.

I ett mail till Spencer och i tjänstens kommunikation på Twitter hävdar Patreon istället att det är kortföretaget Mastercard som ställt krav om att Spencer ska stängas av från plattformen.

Patreon har även pekat ut Mastercard som ett företag med politiska krav i samband med avstängningen av Carl Benjamin, mer känd som Sargon of Akkad. Efter avstängningen har profiler på högerkanten, ofta konservativa och libertarianer, tappat donatörer som sannolikt valt att bojkotta plattformen.

Detta har fått ett antal skapare att leta efter alternativ. Författaren Sam Harris menar att han inte längre vågar vara beroende av Patreon som metod för mottagande av donationer. Psykologiprofessorn Jordan B Peterson har meddelat att han kommer lämna tjänsten, samtidigt som brottspodcasten Sword & Scale, femte störst på Patreon, kommer byta plattform så fort ett bra alternativ dyker upp.

En fortsatt förlust av betalande användare skulle innebära att Patreons intäkter minskar, vilket har utlöst en kris på företaget. I syfte att förmå skapare att inte lämna plattformen har Patreon kontaktat flera av dem, bland andra debattören Matt Christiansen.

Christiansen har släppt vad som påstås vara transkriberingen av ett samtal mellan honom och Patreons Jacqueline Hart, där man diskuterar plattformens agerande. När Christiansen frågar om inte Patreon tycker yttrandefrihet är viktigt svarar Hart att ”problemet är att Patreon tar emot betalningar”, men menar även att yttrandefrihet strider mot företagets vision om att skapa en plattform som den ”kreativa klassen” är bekväm med att använda.

Hon återkommer i slutet av sin replik till att Patreon är beroende av kortföretagen och att dessa ”har regler för vad de behandlar”. Christiansen invänder då mot detta och menar att kortföretagens åsikter är irrelevanta om Patreon ändå inte tänkt tillåta kontroversiellt innehåll, varpå Patreons Jacqueline Hart svarar följande:

Vi är inte Visa eller Mastercard själva – vi kan inte bestämma reglerna. Det är vad jag säger – det finns ett extra lager här.

Man pekar alltså, liksom i fallet med Spencer, på att Mastercard ställer krav på politiskt innehåll. I Spencers fall har Mastercard nekat till att det är de som ligger bakom avstängningen utan påstår istället att det är inlösaren, dvs det finansinstitut som betjänar Patreon och ansluter plattformen till Mastercard-nätverket, som ”utifrån lagkrav och våra [Mastercards] krav” beslutat att Spencers konto måste stängas.

Att finansföretag använder sin makt till politiska ändamål är något som förekommer även i Sverige, där banker förvägrar oppositionella aktörer konton trots att det rört sig om helt laglig opinionsbildande, medial och politisk verksamhet. Förutom Nordiska motståndsrörelsen har exempelvis bloggportalen Motpol drabbats av finansföretags försök att styra den offentliga debatten.

Växande kritik mot finansföretagens makt
I en artikel som publicerades på Breitbart under onsdagen, där händelserna kring Patreon uppmärksammas, skriver Allum Bokhari att finansföretagens benägenhet att använda sin makt på detta sätt är ett allvarligt hot mot friheten.

Efter att avstängningen av Spencer uppmärksammades förra sommaren yttrade sig även den liberala stiftelsen Electronic Frontier Foundation i frågan. Enligt uttalandet oroas stiftelsen över att finansföretag har, och använder, makten att bestämma vilka webbsidor som ska kunna ta emot betalningar och donationer och därmed även indirekt vilken information och vilka synsätt som ska kunna spridas.

Just betalföretagens makt är, vilket Bokhari konstaterar i onsdagens artikel, också anledningen till att yttrandefrihetsvänliga alternativ till Patreon, som exempelvis Makersupport och Hatreon, tvingats stänga ner efter att de nekats service av politiska skäl.

Därmed är det oklart huruvida de yttrandefrihetsvänliga skapare som nu väljer att lämna Patreon kommer kunna hitta något alternativ som passar dem bättre.

Källor:
Bokhari: The Terrifying Rise of Financial Blacklisting
Mastercard Forces Patreon to Blacklist Jihad Watch’s Robert Spencer
Patreon Censorship Causes Heavy Losses for Creators as Users Flee Site
Electronic Frontier Foundation: Banks, Payment Processors Are Becoming ‘De Facto Internet Censors’


  • Publicerad:
    2019-01-04 22:30