INRIKES. I Säkerhetspolisens årsrapport för 2018 pekas Ryssland, den våldsbejakande islamistiska miljön och vit makt-miljön ut som de största hoten mot landets säkerhet.

Säpo-chefen Klas Friberg.

På torsdagen presenterade Säkerhetspolisen (Säpo) sin årsrapport för 2018, där det bland annat framgår att hotbilden mot Sverige nu är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Säpochefen Klas Friberg pekade bland annat ut Ryssland som en stat som ”agerar inom gråzonen” för att påverka andra länder i det fördolda.

— Vi ser ett breddat och ett fördjupat underrättelsehot mot Sverige där de har för avsikt att genom olika verktyg skaffa sig kunskap om Sverige. Den tekniska utvecklingen har gjort statliga aktörers cyberinhämtning mer avancerad. Samtidigt pågår också den traditionella personbaserade inhämtningen där främmande makt värvar agenter, säger Friberg.

Enligt Säpo bedriver ett 15-tal länder underättelseverksamhet i Sverige, där vid sidan av Ryssland länder som Kina och Iran pekas ut. Påverkansoperationer, strategiska uppköp och elektroniska angrepp är verktyg som används mot Sverige kontinuerligt i det som beskrivs som ”en konflikt utan krig”.

Säpo pekar också ut tre extremistmiljöer som man menar har som mål att ändra samhällsordningen: den våldsbejakande islamistiska miljön, vit makt-miljön och den autonoma vänster-miljön, där man i samtliga systematiskt använder våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra det demokratiska styrelseskicket, enligt Friberg.

Han anger att den våldsbejakande islamistiska miljön utgör det största hotet ur ett attentatsperspektiv, men att det också finns ett långsiktigt hot från vit makt-miljön.

— Vi har en främlingsfientlig och radikalnationalistiskt idéströmning som ökar i samhället. Vi ser att vit makt-miljön och lösare främlingsfientliga grupper närmar sig varandra. Vi följer utvecklingen noga, säger Klas Friberg.

Samtidigt betonar Säpo att det inte alltid är de grövsta och mest spektakulära händelserna som gör avtryck, utan att även ”små nålstick” påverkar demokratin i samhället.

— Allt som extremistmiljöerna gör är inte brottsligt, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säpo, men menar att det ändå finns fog för Säpo att bevaka extrema gruppers verksamhet.

Säpo har nyligen fastställt hotnivån mot Sverige för 2019 till en trea på en skala från ett till fem.

Källa:
Säpo: Hoten mot Sverige ökar


  • Publicerad:
    2019-03-14 13:35