INRIKES. Sverige anmäldes idag till Europadomstolen. Detta eftersom landet inte hämtat ”hem” kvinnor och barn till Sverige från lägren i nordöstra Syrien där de förvaras.

Genrebild. Bild: Twitter.

Idag anmäldes Sverige till Europadomstolen. Det var två svenska juridiska ombud för ett antal kvinnor och barn i lägret Roj i nordöstra Syrien som idag lämnade in klagomål till Europadomstolen.

Sveriges underlåtenhet att hämta hem svenska kvinnor och barn till Sverige innebär en allvarlig kränkning av deras mänskliga rättigheter”, skriver advokaten Percy Bratt och biträdande juristen Joakim Lundqvist i en debattartikel i Dagens Juridik.

De båda ombuden menar att det råder ”inhumana förhållanden” i lägret och att förhållandena i lägret enligt FN:s särskilda sändebud Fionnuala Ni Aolain kan jämställas med tortyr.

Ombuden hävdar att ”Sverige har en människorättslig förpliktelse” att låta hämta kvinnorna och deras barn och att det är en ”kränkning av de mänskliga rättigheterna” att dessa ännu inte hämtats till Sverige.

I stället menar de båda debattörerna att UD trots att den kurdiska administrationen begärt att europeiska stater ska hämta hem sina medborgare ”klargjort att den svenska staten varken arbetar aktivt för eller är intresserad av att hjälpa dessa kvinnor hem till Sverige”.

Man hoppas att klagomålen som i dag lämnats till Europadomstolen ska medföra att ”Sverige inte längre kan blunda för de allvarliga människorättskränkningar som den svenska statens underlåtenhet innebär”.

Initiativet har uppmärksammats på sociala medier:


  • Publicerad:
    2021-02-19 19:10