SYRIEN. President Assad berättar i en intervju att IS-terrorister som fängslas på syriskkontrollerat område ska dömas i specialdomstolar enligt syrisk lag. Att som den turkiska presidenten Erdogan sända dem tillbaka till Europa, ser han som utpressning.

President Assad intervjuas. Faksimil: Sana.sy.

I en intervju med franska Paris Match Magazine som återges av den syriska nyhetsbyrån Sana berättar president Bashar al-Assad om hur han ser på tillståndet i Syrien.

Även om det skett betydande framsteg i kriget mot terrorismen, så är det ännu inte helt avgjort, konstaterar presidenten. Terrorismen existerar fortfarande i de norra områdena där Turkiet, USA, Storbritannien och Frankrike fortsätter stödja terroristerna.

Assad nämner att närvaron av franska trupper på syriskt territorium utan acceptans från den syriska regeringen är att likna med ockupation och även det en slags terrorism. Vad som krävs är att den franska regeringen börjar respektera internationella lagar och slutar med allt som kan leda till mer blodspillan och lidande i Syrien.

Presidenten fick frågan om hur han ser på hanteringen av IS-terrorister och om han likt Turkiets president Erdogan skulle kunna tänka sig att sända dem till Europa. Assad slår fast att de terrorister som fängslas på syriskkontrollerad mark kommer att åtalas i specialdomstolar och dömas enligt syrisk lag, som är mycket tydlig vad gäller terrorbrott.

— Erdogan försöker utpressa Europa. En man som respekterar sig själv pratar inte så här. Att medvetet frige människor som man vet är terrorister och skicka dem till andra länder för att döda civila, det är en omoralisk handling, konstaterar president Assad.

På frågan om han någonsin under kriget funderade på att gå i exil, svarar han att det alternativet varken fanns eller övervägdes.

Att bygga upp Syrien på nytt efter kriget beräknas kosta 300 till 400 miljarder dollar. President Assad är positiv och nämner hur vissa branscher faktiskt har expanderat, som till exempel läkemedelsindustrin. Han nämner att i Aleppo, trots att staden drabbats av storskalig förödelse, man år för år kan se hur staden återuppbyggs av staten tillsammans med dess invånare.

Syrien är beroende av att de som flytt återvänder till landet och presidenten tillfrågas om hur många som hittills återvänt:

— Över en miljon på mindre än ett år, och processen går snabbare särskilt efter att Damaskus och södra regionen och dess omgivningar befriats. Naturligtvis är syriernas återvändande också relaterat till återuppbyggnaden av infrastrukturen och tillgången på andra tjänster, som el, skolor och sjukhus; tyvärr har dessa tre sektorer drabbats värst av embargot.

— Dessutom finns västerländska påtryckningar för flyktingar att inte återvända till Syrien, för dem är detta ett humanitärt kort som kan användas för att uppnå politiska mål.

Källa:
President al-Assad in an interview given to French Paris Match Magazine


  • Publicerad:
    2019-11-29 23:10