LÖGNPRESSEN Kritiken mot Kalla fakta efter reportaget om SD:s påstådda ”trollfabriker” växer. Nu har MPF anmält Kalla fakta till granskningsnämnden eftersom man använt intervjuer med myndighetens representanter utan att förklara sammanhanget.

I Kalla faktas reportage i två delar om Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning och partiets påstådda ”trollfabriker” använder man intervjuer med personal från Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Representanterna talar om ”otillbörlig påverkan”, men det framgår inte att det rör sig om en allmän diskussion om främmande makt som inte direkt rör SD:s kommunikationsavdelning.

Detta har nu lett till att MPF:s generalsekreterare Henrik Hjort har anmält Kalla fakta till granskningsnämnden. Till SVT Nyheter förklarar Hjort att det rör sig om tre kortare klipp. MPF skriver i ett pressmeddelande att TV4:s agerande vilseleder tittarna och att reportaget ”är minst sagt anmärkningsvärt, osakligt samt i uppenbar strid mot gällande medieetik”.

— Vi tycker att det tydligare borde ha framgått att de här intervjuerna avsåg främmande makts aktiviteter och inte hade något samband med just den här granskningen, säger han och tillägger att det finns stor risk att tittarna tror att myndigheten uttalar sig om Kalla faktas reportage.

Men Fredrick Malmberg, ansvarig utgivare för Kalla fakta, tänker inte ens ge MPF en rättelse.

— Jag tycker att det framgår jättetydligt i programmet att det är ett kollage från samhällsdebatten där ämnet varit uppe till diskussion, säger han och fortsätter:

— Vi har använt klipp från olika program för att skildra den debatt som varit kring trollfabriker och desinformation.

Försökte infiltrera SD-kontor i Bryssel inför EU-valet

Medan vänsterliberala politiker och proffstyckare samt Expo har hakat på Kalla faktas drev har TV4 också utsatts för hård kritik, bland annat för att man pekat ut uppenbar politisk satir som ”desinformation”. Det har också framkommit en del märkligheter kring tillkomsten av Kalla faktas reportage.

På X skriver EU-parlamentarikern Charlie Weimers (SD) att Kalla faktas Daniel Andersson, som infiltrerade SD:s kommunikationsavdelning åt Kalla fakta, tidigare även sökt jobb på Weimers kontor i Bryssel. Andersson fick inte jobbet, men detta har i efterhand väckt en del frågor, enligt Weimers.

”Om Kalla Faktas egentliga syfte – tvärt emot vad som uppgivits – var att göra ett reportage för att smutskasta Sverigedemokraterna och påverka EU-valet till vår nackdel är mitt kontor givetvis det uppenbara målet för en infiltration”, skriver EU-parlamentarikern.

Weimers konstaterar också att Kalla fakta ”valt att publicera sitt reportage vid den tidpunkt när det kan få störst påverkan på EU-valet”.