CENSUR Chefen för Joe Bidens nya Desinformationsbyrå vill ha möjlighet att gå in och redigera användares inlägg på Twitter. Detta för att hindra att icke-tillåtna åsikter sprids oemotsagda på plattformen.

Den amerikanska regimen under ledning av president Joe Biden har startat en ny ”Desinformationsbyrå” (Disinformation Governance Board), ett slags propagandaministerium som ska styra informationsflödet i samhället på ett för regimen fördelaktigt sätt.

Som ledare för den nya byrån har Biden satt en ung judinna vid namn Nina Jankowicz, som trots sin ringa ålder redan gjort sig ett namn som en vänsterliberal spridare av kulturmarxism och antirysk propaganda. Jankowicz kritiker har redan döpt henne till ”Bidens sanningsminister”.

Den nya desinformationsbyrån har knappt formats innan Jankowicz nu kräver full tillgång till Twitter för sig själv och sina allierade. Detta berättar hon i en video som cirkulerat av vad som ser ut att vara ett slags zoom-möte. De övriga deltagarna har inte identifierats, men bisarrt nog bär två av dem covid-mask trots att mötet alltså är digitalt.

Desinformations-bossen vill alltså att hon själv och andra ”rättroende” ska kunna redigera in egna kommentarer på andra användares tweets ifall budskapen inte är önskvärda, ungefär på samma sätt som Twitter själva gjort på inlägg som går emot rådande corona-narrativ.

Darrar av tanken på yttrandefrihet

Med tanke på Tesla-grundaren Elon Musks stundande uppköp av Twitter och hans yttrandefrihetsplaner för plattformen återstår det att se ifall ”Bidens sanningsminister” får igenom sina krav.

— Jag darrar av tanken på att yttrandefrihetsfundamentalister skulle ta över fler plattformar, på hur det skulle se ut för marginaliserade grupper som redan nu belastas av en oproportionerlig stor del av detta missbruk, har Jankowicz tidigare sagt apropå Musks uppköp av Twitter.