USA En ny opinionsundersökning visar att tre fjärdedelar av de demokratiska väljarna vill att partiet nominerar någon annan än Joe Biden som kandidat i nästa presidentval.

Popularitetssiffrorna för president Joe Biden är fortsatt låga, även inom det egna partiet. Flera opinionsundersökningar visar att amerikanska väljare är oerhört missnöjda med Vita husets politik och den stegrande inflationen bidrar till att skapa allmän osäkerhet och misstro mot ekonomin.

En opinionsundersökning som det demokratlojala CNN har genomfört visar att en stor majoritet av de demokratiska väljarna vill avsätta Joe Biden till nästa presidentval. Hela 75 procent av de som röstar på Demokraterna vill att partiet nominera någon annan som kandidat, vilket kan jämföras med februari då motsvarande siffra var 51 procent.

24 procent av demokratväljarna anser att någon annan bör nomineras eftersom man inte tror att Biden kan vinna 2024 medan hela 32 procent av demokraterna helt enkelt inte vill se Biden som president. Endast 25 procent av demokratväljarna anser att Biden är den bästa kandidaten.

Svagast stöd har Biden bland yngre demokrater, där endast 18 procent av de som är 45 år eller yngre vill se presidenten som kandidat 2024. Motsvarande siffra för demokratväljare som är 45 år eller äldre är 31 procent.

Samma opinionsundersökning visar att 49 procent av väljare som röstar republikanskt vill se Donald Trump som Republikanernas presidentkandidat, vilket är en nedgång från 51 procent i februari.

Endast en sittande och folkvald president har nekats att bli kandidat efter sin första mandatperiod i USA:s historia, nämligen Franklin Pierce som ersattes av James Buchanan som kandidat för Demokraterna 1856. Att det är så ovanligt beror på att en sittande president allmänt anses ha en stor fördel i ett amerikanskt presidentval.

Fyra ytterligare amerikanska presidenter har ersatts med andra kandidater efter sin första mandatperiod, men dessa var inte folkvalda presidenter utan fick posten till följd av att den valda presidenten avlidit på sin post.