USA Allt färre amerikaner stödjer att USA investerar ekonomiskt i kriget i Ukraina. Tydligast utveckling kan man se hos republikanska väljare.

Det är i en opinionsundersökning som genomförts av The Economist och opinionsinstitutet YouGov som det framkommer att amerikanska medborgare i allt lägre utsträckning stöder USA:s Ukraina-politik.

I april förra året var 82 procent av de demokratiska väljarna och 67 procent av de republikanska för att Washington investerade skattepengar i Kiev. När den nya opinionsundersökningen genomfördes svarade 75 procent av demokraterna ja, medan endast 39 procent av republikanerna ville se fortsatta investeringar.

Tidigare har en opinionsundersökning av AP visat att det militära biståndet till Kiev bara har stöd av strax under hälften av amerikanerna.