TWITTERAFFÄREN Martin Saxlind kommenterar Elon Musks köp av Twitter och hur Robert Reich helt plötsligt insåg att Twitter har ett problematiskt ”plattformsmonopol”.

Den judiske politikern och akademikern Robert Reich har bland annat arbetat för Bill Clinton och Barack Obama. I samband med att Elon Musk köpte Twitter gick Reich i måndags ut och kritiserade detta på just Twitter. Enligt Reich är Twitter ett ”plattformsmonopol” och det är därför dåligt för både demokratin och ekonomin att en enskild person äger den viktiga plattformen.

2021 när Donald Trump stängdes av från Twitter och flera andra sociala medier tyckte dock Reich att denna censur var helt i sin ordning då privata företag ska ha rätt att göra vad de vill.

Förra året var alltså ”plattformsmonopolet” och ”storkapitalets” kontroll över Twitter inte ett problem, men nu när företaget ägs av en kapitalist Reich ogillar är det ett problem. Att ett viktigt företag har en ensam och synlig ägare är alltså värre än att det ägs av diffusa entiteter som Vanguard och Blackrock, som var två av de större ägarna av Twitter innan Musks övertagande.

En Twitter-användare som hittade Reichs tidigare inlägg summerade hyckleriet med orden: ”När jag är svagare än dig, ber jag dig om friheter eftersom det är enligt dina principer; när jag är starkare än dig, tar jag bort dina friheter eftersom det är enligt mina principer.” Det här taktiska hyckleriet är inte direkt en nyhet, men det nya och trevliga är att vänstern nu tvingas till grovt hyckleri för att de förlorat ett viktigt slag och befinner sig i reträtt.

En kamp om massans uppmärksamhet

Reich, som länge varit kopplad till det Demokratiska partiet i USA och står för någon form av vänsterliberal kapitalism, har kampanjat mot Musk sedan det i början av april stod klart att denne börjat köpa stora mängder av Twitter-aktier. Enligt en debattartikel Reich författat verkar det personliga hatet bottna i att Musk tidigare har blockerat honom på Twitter.

I sin artikel kritiserar Reich Musk för att ha en ”libertariansk vision” där han föreställer sig ett ”okontrollerat internet”, vilket den judiske aktivisten Reich starkt motsätter sig:

Den visionen är farligt struntsnack. Det finns inget okontrollerat internet, och det kommer aldrig finnas.

Någon måste bestämma algoritmerna på alla plattformar - hur de är utformade, hur de utvecklas, vad de visar och vad de döljer. Musk har tillräckligt med makt och pengar för att tyst ge sig själv denna kontroll över Twitter.

Någon måste bestämma och Reich vill så klart att det ska vara ADL och andra likasinnade aktörer som reglerar vilka människor och idéer som lyfts fram på sociala medier, precis som att folk som Reich i stor utsträckning bestämmer vilka som hörs och syns i gammelmedia och Hollywood-filmer. Till skillnad från Musk vill de här aktörerna bara ta på sig den rollen för att de är snälla och hjälpsamma, inte för att de har egna agendor och strävar efter att utöka sin egen makt.

Reich tjatar också i sin artikel om ”ansvar”. Musk kan inte hantera ansvaret att fritt kommunicera med sina 80+ miljoner följare på Twitter, någon måste stå över honom och censurera honom när han passerar gränser som Reich inte definierar särskilt klart. Det enda Reich skriver är att personer som Musk måste tvingas att förhålla sig till ”fakta, sanningen, vetenskapen och det allmännas bästa”.

När jag hör de begreppen kastas fram kommer jag att tänka på att ”vetenskapen” idag påstår att det är fakta och sanning att det finns fler än två kön och att en man som identifierar sig som kvinna är en kvinna och måste få tävla mot kvinnor. Faktagranskarna och moderatorerna som tror på detta strunt ingår alltså själva i en vänsterextrem filterbubbla utan kontakt med verkligheten. Enligt mig är det därför bättre med ingen politisk moderering på Twitter, än att vi har kvar dagens efterblivna och anti-vita moderering.

Staten har inte tagit sitt ansvar

Ett företag som Twitter kan helt uppenbart användas för att manipulera allmänhetens politiska uppfattningar. Därför borde sådana företag antingen ägas av staten eller åtminstone genom lagstiftning tvingas vara politiskt neutrala, om vi ska ha ett samhälle där medborgarna är lovade tillgång till yttrandefrihet.

Reich menar i sin artikel att yttrandefrihet inte är samma sak som ”rätten att bli hörd”, men den invändningen är svag. Om jag inte har rätten att kunna bli hörd av andra har jag ingen yttrandefrihet värd namnet. Att bara få skriva eller prata med sig själv är ju helt värdelöst, poängen med yttrandefriheten är att man ska kunna kommunicera med andra. Alla har så klart rätten att välja vad de vill höra och vad de inte vill höra, men när företag censurerar bort vissa politiska åsikter tar de bort valet från den enskilde personen som kanske ville höra budskapet. Ett företag som ägnar sig åt politisk censur bedriver i praktiken politisk opinionsbildning genom att lyfta fram vissa åsikter och sålla bort andra. Enligt mig är yttrandefriheten en medborgerlig rättighet och det är viktigare att medborgare fritt kan uttrycka sina åsikter och själva välja vilka åsikter de vill ta del av än att företag med monopolställning får bestämma vilka politiska åsikter som ska få allmän spridning.

Den amerikanska staten har dock varit ointresserad av att förstatliga eller reglera Twitter, Youtube och liknande plattformar av två skäl:

  1. Demokraterna har tjänat politiskt på den politiska censuren.
  2. Republikanerna är anhängare av den konservativa förlorarideologin som säger att staten ska röra "den fria marknaden" så lite som möjligt.

Därför är yttrandefrihetens enda hopp smågalna superkapitalister som Elon Musk. Som världens rikaste man kan Musk göra lite vad han vill och nu verkar vi ha haft turen att han stör sig på censuren på Twitter och fick för sig att sätta stopp för den.

Musk skrev igår att han tänker göra det jag tycker en sund stat borde ha gjort: han vill att Twitter ska tillåta alla åsikter som är lagliga att uttrycka. Här kommer han stöta på problemet att USA har en stark och konstitutionellt skyddad yttrandefrihet medan Sverige och många andra länder i Europa har lagar som istället inskränker den politiska yttrandefriheten. Frågan blir alltså vilket lands lag som ska gälla på Twitter? Här hoppas jag att Musk vågar vara en rebell som säger att Twitter tillåter allt som är lagligt i USA på sin plattform och inte tänker hjälpa andra stater som vill åtala sina medborgare för att ha sagt något på Twitter som är lagligt i USA men olagligt i det egna landet. Det är dock möjligt att en sådan inställning skulle skapa juridiska problem för Twitter, men det bryr jag mig mindre om än det faktum att alla stater som vill förfölja sina medborgare då tvingas vara mer öppna med det. Det är bättre att Sverige förbjuder alla svenskar från att använda och läsa på Twitter än att bara politiskt korrekta medborgare får använda plattformen.

Vi får se om Musk håller det han lovar och hur han väljer att lösa alla problem som kan komma att uppstå. Jag tänker i alla fall kosta på mig att vara något entusiastisk över denna utveckling. Bara det faktum att Musk får en figur som Reich att fullständigt tappa masken är en vinst i sig.