NATO Sverige och Finland förutspås av en namnkunnig amerikansk armégeneral ”en snabb integrering i Nato” – allrahelst med tanke på de senaste årens allt intensivare samarbete.

Det var vid en utfrågning i den amerikanska senatens Armed Services Committee på torsdagen som armégeneralen Christopher Cavoli lovprisade Finlands och Sveriges samarbete med Nato fram till nu, svensk vapenproduktion, de två ländernas militära förmågor samt den kraftigt förstärkta tillgänglighet till Östersjön som deras anslutning till Nato ”kommer att innebära” för pakten.

Finland har enligt Cavoli, som utfrågades av kommittén med anledning av sin nominering till Supreme Allied Commander in Europe, en stor armé” som kan expandera ”mycket fort” eftersom de flesta finländarna ”har militär träning”.

— Samma sak gäller för Sverige – fast de har en mindre armé, dock en ytterst kapabel sådan som växer, fortsatte han.

De båda ländernas ”militära kapaciteter och resurser” kommer, hävdade Cavoli, ”underlätta deras integrering” i Nato – en formulering som cirkulerat i amerikansk press.

Tillgången till Gotland kommer, betonade han, att vara särdeles strategiskt värdefull för pakten:

— Svenska ön Gotland kallas ibland ’det osänkbara hangarfartyget’ förklarade han.

Ryssland bedöms ha förlitat sig på sin överraskningsförmåga

Vid en jämförelse mellan Natos och Rysslands respektive militära stridsförmågor fann Cavoli att medan Nato har ett stort övertag i reella stridskrafter, så har Ryssland hittills kunnat sätta tillit till sin förmåga att överraska fienden:

— Den samlade förmågan på västsidan är helt överlägsen. Men den behöver samordnas och mobiliseras – och där är beredskapen ännu bristfällig. Ryssland däremot hade, i alla fall före kriget, en större andel förband tillgängliga med kort varsel, förklarade generalen och fortsatte:

— I luften och till sjöss hade väst kunnat förstärka på ganska kort tid, men på marken skulle Ryssland vara svårstoppade. Övertaget skulle bestå åtminstone ett par månader, tills större markstyrkor från USA kunde ansluta till striden, sa den amerikanske armégeneralen Christopher Cavoli under utfrågningen i Senate Armed Services Committee i tordags.