KRÖNIKA Daniel Gerdås resonerar här kring Sveriges Nato-ansökan och det påstådda ryska hotet. Ett ämne han också avhandlade i sitt tal på Örkelljungadagarna.

I vintras drog svenska politiker och media unisont igång en påverkanskampanj i syfte att skrämma folket för ryssen och få folket att svänga om i Nato-frågan. En påverkanskampanj som även främmande makt och näringsliv, genom bland annat oligarken Wallenberg, stod bakom. Vi fick höra att Ryssland var ett stort hot mot Sverige och när som helst skulle ockupera Gotland samt att det enda skyddet mot detta var att Sverige skulle gå med i Nato. Detta påbörjades redan innan kriget i Ukraina och har nu lett fram till att Sverige formellt begärt inträde i krigsalliansen.

Men vilket hot utgjorde Ryssland egentligen mot Sverige i vintras och vilket hot utgör Ryssland idag mot Sverige? För att reda ut detta måste vi börja med att se det ur ett ryskt perspektiv.

Ryssland är världens största land till ytan och har stor tillgång till naturresurser. Ryssland har inget behov av att expandera till ytan och har heller inget större behov av andra eller fler naturresurser. Ur det perspektivet utgör Ryssland inget hot mot Sverige. Det Ryssland däremot har är en väldigt lång gräns som gör landet svårt att försvara och sårbart för anfall. Detta är något Ryssland har upplevt många gånger genom historien genom bland annat hunnerna, mongolerna, svenskarna, Napoleon och tyskarna. Fälttåg som tagit sig lång väg genom Ryssland och lämnat djupa sår i den ryska själen. Sår som fortfarande sitter djupa.

Natos medlemsländer i Europa.

För att kunna försvara sin långa gräns har Ryssland som strategi att bygga upp en buffert kring sina gränser av länder som helst ska vara allierade med Ryssland, men åtminstone neutrala. Dessa buffertländer ska då ta den första smällen vid ett angrepp riktat mot Ryssland, vilket förutom att förhoppningsvis något försvaga angriparen också ger Ryssland tid att mobilisera för att möta hotet. Denna strategi tillämpades aggressivt av Ryssland från andra världskriget fram till Sovjetunionens fall. USA är väl medvetna om hur viktiga Rysslands grannländer är för Rysslands försvar, men har ändå sedan Sovjetunionens fall aggressivt expanderat sin krigsallians Nato mot den ryska gränsen.

Länder som förr utgjorde en sorts garanti för fred mellan Ryssland och väst är nu anslutna till en allians fientligt inställd till Ryssland med fientliga militära baser placerade nära Rysslands gräns. För att förstå hur provocerande detta är mot Ryssland kan man se till hur USA hade reagerat om Kanada och Mexiko hade allierat sig med Ryssland och Ryssland placerat militära baser på gränsen mot USA. USA var förövrigt beredda att starta ett tredje världskrig för att hindra Ryssland från att placera missiler på Kuba.

Det andra skälet Ryssland haft för att starta krig är rädslan för att bli instängda. Rysslands enda vattenvägar till väst går igenom Östersjön ut till Nordsjön, genom Svarta havet ut till Medelhavet genom Bosporen och från Barents hav ut mot Nordatlanten. Utan dessa tre vattenvägar som lätt kan stängas av fientliga länder, blir Ryssland helt isolerat från västra halvklotet. Många krig har utkämpats om herraväldet över både Bosporen och Östersjön. Sverige som tidigare i vår historia försökt stänga ute Ryssland från Östersjön har under dessa tider också legat i ständig konflikt med Ryssland.

En tredje orsak för Ryssland att starta krig är för att skydda ryska provinser utanför Rysslands gränser. Efter Sovjetunionens fall hamnade ryssbefolkade regioner i andra länder och dessa länder har inte alltid behandlat sina ryska invånare väl. Att ett land vill skydda sitt eget folk och även är beredda att sätta in sin militär mot andra länder som förtrycker deras folk är ett högst sunt beteende. Detta är dock ett problem som enbart innefattar före detta sovjetländer och därför saknar betydelse ur ett svenskt säkerhetsperspektiv.

Ryssland har även startat krig av andra orsaker, men dessa tre uppräknade anledningarna är de primära.

Vi kan börja med att konstatera att Sverige i över 200 år legat i fred med Ryssland. Läget har stundtals varit spänt, men Sverige har under dessa drygt 200 år aldrig varit allvarligt hotat av en rysk invasion. Ryssland har inget egentligt behov av att expandera över svenska gränser, Sverige har inte försökt stänga ute Ryssland ur Östersjön och Sverige har varit neutralt. Sveriges status som neutralt land kan ifrågasättas, men Sverige har inte varit direkt fientligt inställt mot Ryssland och Ryssland har under dessa 200 år accepterat Sveriges neutralitet. Inte heller har Ryssland någonsin gjort något försök att ockupera Gotland.

Vad har då hänt under våren som förändrat allt detta? För det första har Sverige militärt bistått ett land som befinner sig i krig med Ryssland. Sverige har skickat militärt material till Ukraina som även innefattar avancerade vapensystem. Med dessa avancerade vapensystem kan man starkt misstänka att Sverige också har militär personal på plats i Ukraina för att utbilda Ukrainas krigsmakt.

Vi kan ta som ett hypotetiskt exempel att Sverige skulle befinna sig i krig med land A. Land B blandar sig in i konflikten genom att bistå land A med vapen. Dessa vapenleveranser leder till stora förluster i svenskars liv. I detta läge skulle det vara fullt legitimt för Sverige att militärt angripa land B både för att stoppa vapenleveranserna men också för att hämnas alla förluster land B orsakar Sverige. Varför skulle inte Ryssland se på Sveriges vapenleveranser till Ukraina på samma sätt? Sverige har begått en fientlig handling mot Ryssland genom att bistå Ukraina med vapen.

För det andra har vi nu öppet och formellt övergett vår neutralitet och ansökt om att gå med i en krigsallians fientligt inställd till Ryssland. Går ansökan igenom kommer USA med stor sannolikhet placera militära baser och kärnvapen i Sverige. Detta skulle vara en ren provokation mot Ryssland och Sverige skulle bli en fiende till Ryssland som kommer dras in i krig om en konflikt skulle bryta ut mellan Ryssland och USA.

Till dessa två drag kan även ekonomiska sanktioner mot Ryssland och all fientlig propaganda mot Ryssland som pumpats ut från svenskt håll läggas till. Genom alla dessa drag har vi gjort oss själva till Rysslands fiender och Sverige har varit den aggressiva parten mot Ryssland.

Hur går det med Sveriges ansökan då och vad kommer hända nu? Turkiet som senaste tiden visat att de står med ett ben på varje sida har än så länge nekat Sverige medlemskap i Nato. Ryssland kan inte ha undgått denna chans och har antagligen gett Turkiet något i utbyte mot att de nekar Sverige inträde. USA har än så länge visat sig ganska ointresserade av att lösa konflikten mellan Sverige och Turkiet. USA visade också tydligt när kriget i Ukraina bröt ut att de inte är villiga att riskera ett krig mot Ryssland för ett europeiskt lands skull, hur lojalt detta land än har varit mot USA:s intressen. Baserat på detta tror jag inte att USA vill ha Sverige som fullvärdig medlem i Nato. De ser hellre ett Sverige i total beroendeställning till USA vilka låter USA placera vapensystem och baser i landet, men utan att samtidigt behöva lämna några säkerhetsgarantier. Skulle en militär konflikt bryta ut mellan Sverige och Ryssland kan då USA dra sig ur utan att de förlorar alltför mycket anseende. Skulle Sverige i slutändan ändå tillåtas gå med i Nato är frågan om USA verkligen trots detta skulle vara villiga att dra igång ett storkrig mot Ryssland för Sveriges skull.

En annan sak som är oroande är all diskussion om Gotland. Som konstaterats ovan så har Ryssland inte visat något intresse för att ockupera Gotland. En trolig orsak till all diskussion kring Gotland är en plan för att placera en amerikansk bas på Gotland. Från denna bas kan då USA kontrollera hela Östersjön och stänga av havet för Ryssland. Detta skulle Ryssland aldrig acceptera, det skulle istället tvinga Ryssland till att agera mot detta hot, vilket också konstaterats ovan. Sverige skulle i detta läge vara under akut hot för krig med Ryssland.

I detta läge står Sverige ensamt mot ett land de själva gjort till sin fiende, med endast ett HBTQP-certifierat försvar till skydd, lett av en ÖB vars största bedrift är att dansa under Pride, och med en extremt känslostyrd statsminister som ingen i landet har röstat på.

Gotland, snart en bas för främmande makt?

Ur ryskt perspektiv har Sverige gått från att vara ett neutralt land som utgjort en viss buffert mellan Ryssland och USA och inte utgjort något hot mot Ryssland, till att bli ett direkt hot mot rysk säkerhet. Sverige vill gå med i en krigsallians fientlig till Ryssland, Östersjön hamnar helt under fientlig kontroll, Sverige levererar vapen till Rysslands fiender och kärnvapen och militära baser hamnar nu nära den ryska gränsen.

Sverige petar och petar på den ryska björnen som förr eller senare kommer ryta ifrån. Ett beteende som direkt kan jämföras med Ukrainas provocerande politik mot Ryssland innan kriget bröt ut där. Ryssland svarade till slut väldigt våldsamt mot Ukrainas provokationer.  Frågan här är om svenska politiker och media styrs av ren dumhet, naivitet och inkompetens eller om de medvetet vill provocera fram en konflikt med Ryssland?

Det tredje alternativet.

Att enbart vara neutrala och förlita sig på andra länders välvilja är dock ingen garanti för fred och självständighet. Endast en stark krigsmakt som kan stå emot fientliga angrepp utgör ett skydd. Militärt svaga nationer står alltid i beroende till starka länder. Det finns dock alternativ till både Nato och Ryssland. Länderna i Norden kan gå samman i en union. Skulle Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island gå samman i en union hade vi tillsammans kunna bygga upp en militär styrka stark nog att stå emot alla yttre hot!

— Daniel Gerdås