VAPEN Ett enigt finansutskott krattar manegen för ett riksdagsbeslut om en ny svensk vapenleverans – denna gång av 5000 pansarskott samt en ännu ej specificerad mängd utrustning för minröjning.

5000 pansarskott samt utrustning för minröjning blir Sveriges nästa bidrag till den ukrainska sidan i Ukrainakonflikten – en leverans som värderas till 205 miljoner kronor.

— Det är väldigt glädjande att de kan förhindra de ryska planerna på framgång i Ukraina. Deras kamp är ju också en kamp för den europeiska säkerhetsordningen, kommenterar försvarsminister Peter Hultqvist (S) den kommande leveransen för SVT.

Hultqvist, som säger sig vara öppen för ytterligare framtida svenska vapenleveranser till Ukraina, poängterar att svensk militär tidigare utbildat ukrainsk dito i minröjning med den svenska utrustningen.

Enigt finansutskott

Det formella riksdagsbeslutet om det nya svenska vapenbidraget är visserligen ännu ej taget, men detta betraktas allmänt som en ren formalitet, då finansutskottet denna gång står enigt i frågan.

Vänsterpartiet (V) som senast röstade mot en svensk vapenleverans, är nämligen den här gången för.

— Vi är mycket eniga i det här beslutet. Ukraina har rätt att försvara sig, säger partiledaren Nooshi Dadgostar till SVT och hon tillägger:

— V är öppna för att stödja fler leveranser … De behöver hjälp kontinuerligt så det är något vi får följa framåt.

Tillfrågad av SVT i vilken mån svenska försvaret verkligen kan avvara den vapenutrustning som nu ska levereras till Ukraina, hänvisar pansarbataljonschef Magnus Kernell till riksdagen som i samråd med försvarsmakten fattat beslutet om den aktuella vapenleveransen.

För knappt tre veckor sedan bekräftades att Sveriges första leverans av krigsmateriel till Ukraina nått sitt mål. Den sändningen innehöll förutom pansarskott även hjälmar, skyddsvästar och fältransoner. En del av denna utrustning hamnade uppenbarligen i ej avsedda händer.

Potent svenskt närpansarvapen

Pansarskott 86 har den internationella beteckningen Bofors AT-4a och är ett så kallat närpansarvapen utvecklat av Saab Bofors Dynamics. Ett exemplar väger 6,7 kg, är 102 cm långt och kan avfyras endast en gång.

Vapnet har en räckvidd på 400 m och har kapacitet att slå ut såväl pansarfordon som befästningar. Moderna stridsvagnar kan det dock inte inaktivera fullt ut.