UKRAINAKONFLIKTEN Den ”humanitära stormakt” som är proxykrigets hittills största Ukraina-bidragsland sett till sin storlek, har till dags dato donerat sammanlagt 37 miljarder kronor och 15 militära paket – och har nu för avsikt att växla upp rejält.

Regeringen har idag i ett pressmeddelande tillkännagivit sin överenskommelse med Sverigedemokraterna om ett treårigt svenskt militärt stöd till Ukraina till ett sammanlagt värde värde 75 miljarder kronor, jämnt fördelade mellan åren 2024, 2025 och 2026.

Stödet kan komma att utbetalas antingen i form av ”försvarsmateriel”, som ”finansiellt bidrag” eller som ”ekonomiskt stöd vid upphandling av försvarsmateriel”.

I pressmeddelandet påminner regeringen om att det sammanlagda svenska Ukraina-stödet förutom den militära delen även har en betydande civil sådan:

I och med det här förslaget kommer det sammanlagda militära och civila stödet från Sverige till Ukraina att uppgå till över 100 miljarder kronor.

Man utfäster även att det föreslagna militära stödet till Ukraina inte kommer att utbetalas på bekostnad av den pågående livsnödvändiga upprustningen av det svenska försvaret, men tillägger samtidigt:

Beroende på vilken typ av stöd som kommer att användas, t.ex. om det handlar om leveranser av ersättningsanskaffningar, kan ramen komma att belasta de offentliga finanserna flera år och även efter 2026.

Den pågående konfliktens hittills enskilt största bidragsland Sveriges sammanlagda stöd till Ukraina uppgår idag till 37 miljarder kronor, fördelade i bland annat 15 militära paket till ett sammanlagt värde av 30 miljarder kronor.