INTERNATIONELLT Nato tänker inte ge några garantier om att man inte placerar ut kärnvapen i Sverige eller Finland. Detta besked gav Natos vice generalsekreterare Camille Grand under tisdagen.

Sedan det blev klart att Sverige och Finland ansöker till Nato har Ryssland uttalat att den antiryska krigsalliansens ytterligare expansion mot deras gränser utgör ett allvarligt hot för säkerheten i den arktiska och baltiska regionen.

Ryssland har också efterfrågat garantier från Nato om att man inte tänker placera kärnvapen i de nya potentiella medlemsländerna.

Men någon sådan garanti tänker inte Nato ge, rapporterar RT.

— Varje land [i Nato] är fria i kärnvapenfrågan när det kommer till frågan om att placera ut eller inte placera ut sådana vapen. Vi tänker inte diskutera att man sätter upp några principiella restriktioner på alliansens eventuella handlingar, säger Natos vice generalsekreterare Camille Grand i schweizisk tv.

Sverige har dock deklarerat att man under förhandling om eventuellt medlemskap själva kommer att be att bli undantagna från att hysa kärnvapen på sitt territorium. Sedan tidigare har de nordiska medlemsländerna Danmark och Norge ett liknande avtal.

Just nu ser dock ett svenskt Nato-medlemskap ut att vara långt borta, då regeringen använde sina kontakter med kurdiska extremister för att rädda en misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson (S) under dagen. Detta samtidigt som Turkiet har krävt långtgående handlingar från Sverige för att distansera sig från kurderna ifall man ska släppa in landet i krigsalliansen.