NATO En ny opinionsundersökning visar på en statistiskt säkerställd minskning av andelen svenskar i åldern 18-79 år som tror att ett svenskt Natomedlemskap kommer att uppnås.

Turkiet redan dessförinnan uttalade avsikt att inte godkänna Sveriges ansökan om Natomedlemskap tycks inte ha försvagats av den kurdiska politiska vilden, och – i turkiska ögon – terroristen, Amineh Kakabavehs manifesterade maktställning i Sveriges Riksdag – eller av av den reklam för PKK, som uppenbarligen med hjälp av riktig proffsutrustning häromdagen projicerades bland annat över hela fasaden på huvudstadens stadshus.

Enligt en i dagarna presenterad opinionsundersökning av Novus har andelen svenskar som tror att Sverige någonsin kommer att uppnå ett Natomedlemskap minskat från 89 till 83 procent – en nedgång som kan tyckas liten, men som ändå utgör en statistiskt säkerställd tendens vid beaktande av den två veckor tidigare genomförda undersökningen.

Den aktuella undersökningens deltagare bestod av 1030 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18-79 år.