NATO Presidentens rådgivare anklagar Sverige för att stödja terrorister samt för att underskatta Turkiet. Han uppmanar Sverige och Finland att acceptera Turkiets villkor eller dra tillbaka sina ansökningar.

Turkiet har hittills inte visat några tecken på att göra avkall på de krav man ställer på Sverige och Finland för att godkänna de två ländernas Nato-ansökningar.

Chefen för Turkiets kommunikationsdirektorat Fahrettin Altun, som anses vara president Erdogans rådgivare och närmaste man, intervjuas skriftligt i DN om Turkiets ställningstagande rörande Sveriges ansökan om medlemskap i Nato.

Altun anklagar i intervjun Sverige för att erbjuda ”skydd till terrororganisationer under täckmanteln ’yttrandefrihet’ och ’politisk asyl’” och han fastslår att ”Sveriges agerande väcker frågor om landets ärlighet”.

Kommunikationschefen beskriver sedan det för Turkiet orimliga i att delta i en militärallians, där ett land som stöder Turkiets svurna fiender, ingår:

Under nuvarande omständigheter är det omöjligt att förklara för det turkiska folket hur och varför Turkiet ska vara i en militärallians med ett land som erbjuder en fristad för PKK – som var inblandade i avrättningen av Olof Palme och har utfört självmordsattacker i Turkiet. Och ett land som erbjuder detsamma till Fetö [Gülenrörelsen].

Vi förväntar oss handling – inte ord

På frågan huruvida den svenska regeringen avgett några löften om eftergifter, svarar Fetun:

När det kommer till säkerheten för turkiska medborgares liv och egendom så förväntar vi oss handling, inte ord. Sverige behöver utföra konkreta och permanenta förändringar av sin policy gällande terrorism. Utlämnandet av kända terrorister till Turkiet och förhindrandet av terrororganisationer på svensk mark är sine qua non [’utan vilket intet är’].

Rådgivaren raljerar i intervjun över svenska politikers naivitet och underskattning av motpartens målmedvetenhet. Han berättar att han föreställer sig att man i Sverige tänker i banor som: ”Turkiet går att övertala på något vis” eller ”Turkarna kommer inte motsätta sig i vilket fall.”.

Men, betonar han, här gör man en grov missbedömning. Turkiet under president Erdogan är nämligen en nation som ”ser efter sina intressen till vilket pris som helst” och som ”kräver jämlika relationer”.

Tillfrågad om vad han tror kommer hända framöver i ärendet, riktar Fetun en tydlig uppmaning till Sverige och Finland:

Ärligt talat så tror vi inte att det är rätt av Sverige och Finland att fortsätta uppta Natos tid under denna kritiska period. Natomedlemskap är en rättighet, inte ett privilegium. Inga förhandlingar eller prutningar är möjliga, särskilt när det kommer till terrorism.