TREDJE VÄRLDSKRIG Den judiske statsvetaren Sergej Karaganov har startat en hetsig debatt i Ryssland om användningen av kärnvapen för att sätta stopp för Nato och ”rädda mänskligheten”.

I Ryssland rasar enligt RT en hetsig debatt om användningen av kärnvapen. Enligt den officiella ryska kärnvapendoktrinen får kärnvapen endast användas i defensivt syfte. Men den judiske statsvetarprofessorn Sergej Karaganov, som varit rådgivare åt både Boris Jeltsin och den nuvarande presidenten Vladimir Putin, anser att detta inte duger.

I en debattartikel ursprungligen publicerad i tidskriften Russia in Global Affairs och som RT översatt argumenterar Karaganov för att kärnvapen måste användas för att en gång för alla sätta stopp för USA och dess allierade.

Sergej Karaganov är professor i statsvetenskap och sägs stå det ryska utrikesministeriet nära.

Karaganov menar att den västliga eliten degenererat till en sådan nivå att de inte ens längre har någon självbevarelsedrift och att man kommer att fortsätta att eskalera konflikten mot Ryssland oavsett utgången av kriget i Ukraina. Enligt Karaganov använder USA Ukraina i ett desperat försök att hålla kvar vid sin globala dominans, som man är på väg att förlora:

Genom att misslyckas internt har den västliga eliten aktivt gött det ogräs som slagit rot tack vare 70 år av välstånd, tillfredställelse och fred. Detta omfattar antimänskliga ideologier: förnekandet av familjen, hemlandet, historien, kärlek mellan män och kvinnor, tro, tjänandet av högre ideal, allt som är mänskligt. Deras filosofi är att rensa ut alla som gör motstånd. Målet är kastrera människor i syfte att minska deras möjlighet att motstå modern, "globalistisk" kapitalism, vilket har blivit allt mer uppenbart orättvist och skadligt för människan och mänskligheten.

Väst går mot "liberal totalitarism"

Framtiden för väst är enligt Karaganov ett Europa som klänger sig fast vid ett allt svagare USA för att sedan pressas in i en katastrofal konfrontation med Ryssland. Han menar att allt pekar på att de flesta västländer kommer införa ”en ny slags fascism” som ”kan kallas liberal totalitarism”.

Om Ryssland istället en gång för alla gör upp med väst genom att eskalera snabbt och slå till med kärnvapen mot flera europeiska länder så skulle Ryssland tvinga väst att ”backa”, tror Karaganov. Han menar att allt tyder på att inga andra metoder kommer att fungera:

Fred är möjligt, men inte återförening. Ilska och förtvivlan kommer fortsätta att växa i vågor efter vågor. Den västliga pesten är ett tydligt tecken på en drift mot ett utbrott av tredje världskriget. Det har redan börjat och kan explodera i ett fullt eldhav antingen av en olyckshändelse eller tack vare den växande inkompetensen och ansvarslösheten hos västs härskarkrets.

Karaganov menar att ”mänskligheten är förlorad” om inte ”fruktan för kärnvapeneskalering” återställs hos ledarna i väst:

Genom att förstöra västs vilja att påtvinga sin aggression kommer vi inte bara att rädda oss själva och äntligen befria världen från det fem århundranden gamla västliga oket, vi kommer också att rädda hela mänskligheten. Genom att pressa väst mot katarsis och övergivandet av deras eliters hegemoni kommer vi att tvinga dem till reträtt innan en global katastrof. Mänskligheten kommer att få en ny chans att utvecklas.

Eliten i väst är nu så degenererad att man inte fruktar kärnvapen längre, menar Sergej Karaganov.

Tror inte på hämndattacker

Risken för att hämndattacker med kärnvapen tror Karaganov kan ”minimeras” med ”rätt strategi”. Endast en ”galning i Vita huset som hatar sitt eget land” skulle använda kärnvapen för att hämnas Europa, menar han.

Vidare anser Karaganov att eskaleringen måste gå snabbt eftersom ”Väst nuvarande inriktning” och ”degenerationen av dess elit” innebär att ”varje beslut man tar gör [väst] mer inkompetent och ideologiskt beslöjat än innan”.

Karaganov kallar det för ett ”moraliskt skrämmande val” eftersom Ryssland ”skulle använda Guds vapen och fördöma oss själva till en stor spirituell förlust”. Men alternativet är, enligt Karaganov, att ”Ryssland försvinner” och ”mänsklighetens civilisation tar slut”.

Enligt RT har Karaganovs artikel skapat ”bestörtning” i Ryssland, medan vissa debattörer har varit ”mindre kritiska”.

RÄTTELSE: I en tidigare version av denna artikel beskrevs Karaganov som ”rysk professor” och ”rysk statsvetare”. I själva verket är Karaganov av judisk börd.