JUDISK VISDOM Den självförverkligade rabbinen undervisar oss i en viral video i det judiska kärleksbudskapet samt om denna religions syn på ras, krigföring och krigets lagar.

Nordfront lämnar direkt över ordet till rabbinen Deeb Dumiati som i dessa krigstider med följande ord serverar oss tidlös visdom och förklarar den judiska synen på amalek.

Det finns ingen nåd! Du kanske tror att du är barmhärtig mot ett barn, men du är inte barmhärtig mot barnet, du är ond mot det ultimata offer som detta barn kommer att växa upp och döda - eftersom den ideologi som barnet kommer att växa upp med är ännu värre än dess fars ideologi. Därav anledningen till att Torah, Femte Moseboken, kapitel 20, vers 16, säger: ”Krigets lag:Låt ingen förbli vid liv, ingenting. Ingen nåd!" Dessutom: Femte Moseboken, kapitel 25, vers 19: "Radera ut varje minne av amalek helt!" - vilket betyder "Män, kvinnor och barn", säger Torah, "har ingen rätt att existera”.