JUDEFRÅGAN En judisk rabbin berättar för sin församling att ”vit överhöghet” är likvärdigt med Amalek som man har fått i uppgift att radera ut.

Den prisbelönte rabbinen Joshua Stanton talar om att det finns ”vit överhöghet” i Amerika och att det skall likställas med judarnas kamp mot Amalek där målet är att utplåna minnet av Amalek.

Vilka är Amalek?

I texten ”Vem är Amalek” förklarar författaren vem som åsyftas.

Vilka är då de genetiska Amalek, judarnas eviga fiender? Historiens dimmor har höljt Amaleks identitet i dunkel, trots detta tycks rabbinernas uppmärksamhet vara riktad mot ett specifikt folk. Dess namn är ”Germania”. En uppfattning som anses få stöd av textstycken i Talmud vilka identifierar Amalek som ”Germania”.
Rabbi Elijah ben Solomon Zalman, som levde på sjuttonhundratalet och kallades “den store från Vilna (Vilna Gaon)” är en av de rabbiner som används som auktoritet när det gäller att identifiera germanerna som Amalek, ett utpekande som anses vara baserat på ”äldre tradition”.
Armageddon är kristendomens namn på den sista striden, den slutgiltiga uppgörelsen mellan det goda och det onda, som i Germanien sedan urminnes tider varit känt som Ragnarök.
I Torah beskrivs hur ”Gog” och ”Magog” från den yttersta Norden skall strida mot Israel i denna sista uppgörelse. Man föreställer sig ofta Gog som en kung över Magog, ett folk från den yttersta Norden.

I slutet av videon förklarar Stanton vikten av att judiska och muslimska församlingar enas för att vinna över den ”vita överhögheten”.