UTRIKES Den Tysklandsbaserade rabbinen som befunnits ha missbrukat sin auktoritet vid det seminarium han drivit, har nu även belagts med att ha plagierat en betydande del av sin avhandling från 1992.

Den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung har nu påvisat att mer än 60 sidor av rabbinen Walter Homolkas 240-sidiga avhandling med titeln ”Från essens till existens – Leo Baeck och religiös identitet som ett problem med kontinuitet och förändring i liberal judisk och protestantisk teologi”, består av en ordagrann översättning av en tysk vetenskaplig artikel. Det gäller sidorna 43 till 106.

Doktorsavhandlingen vid Kings College London innehåller inte någon tillskrivning eller något erkännande av författaren, den protestantiska tyska teologen Dorothee Schlenke. Först 1994, när Homolka publicerade sin avhandling som en bok på engelska och tyska, tackade han uttryckligen Schlenke, numera professor vid University of Education i Freiburg, berättar tidningen. Kings College London uppges ha tagit bort avhandlingen från allmän tillgång först den dag då en reporter ställde direkta frågor till Homolkas advokat om plagiatanklagelser.

Utredd förut

De nu aktuella anklagelserna mot Homolka framförs innan en tidigare kritikstorm mot rabbinen, utlöst av en annan tidningsartikel, hunnit lägga sig. Die Welt publicerade förra året en rapport om Homolkas ledarskap vid Abraham Geiger College, det liberala seminarium han själv grundade 1999.

I kölvattnet av tidningens avslöjanden om maktmissbruk kombinerat med välplanerade försök till mörkläggning från Homolkas sida, inledde både universitetet i Potsdam, som inrymmer seminariet, och Judarnas centralråd i Tyskland utredningar. Homolka har med kraft bestridit alla anklagelser, men de resulterande rapporterna bekräftar anklagelserna mot honom, och där finns även beskyllningar om ett fall av plagiat, vilket”kräver ytterligare utredning”.

Efter att dessa rapporter presenterats, skildes rabbinen från sina uppdrag vid Potsdam University, och enligt Jewish Telegraphic Agency (JTA) har han sedan dessdragit sig tillbaka från praktiskt taget samtliga judiska institutioner där han tidigare spelat en viktig roll”. Enligt The Times of Israel ska Homolka vid Abraham Geiger College ha”skapat ett klimat av fruktan bland de anställda” och dessutom blundat för att läraren Hartmut Bomhoff – som råkar vara Homolkas egen ”make” – utsatt studenter för ”omfattande sexuella trakasserier”.

Judisk makt

Homolka har alltså varit rektor för Abraham Geiger College, som utbildar liberala rabbiner. Men han har också varit verkställande direktör för Zacharias Frankel College – seminariet förknippat med så kallad konservativ judendom, och School of Jewish Theology, vilka alla också är inhysta vid universitetet i Potsdam, beläget strax utanför Berlin. Rabbinen Homolka är även, alternativt har varit, ordförande i styrelsen för Unionen av progressiva judar i Tyskland och sitter/har suttit i styrelsen för flera judiska utbildningsinstitutioner, stipendiestiftelser och rabbin-grupper. Den som har dessa roller anses kontrollera eller påverka vem som vigs till icke-ortodox rabbin, den liberala judenhetens prioriteringar i Tyskland och faktiskt även hur samhällets resurser används. Enligt Die Welts rapport har många bett om att få slippa citeras med namn i denna – av fruktan för repressalier.