VÄRLDSKRIG Moskvas förstaval är inte en militär konflikt med den Amerika-ledda unionen, men står berett inför vilket scenario som helst, sa den ryske presidenten på lördagen.

Ryssland är ”alltid redo för alla tänkbara scenarionförklarade president Vladimir Putin för journalister på lördagen i en kommentar rörande en potentiell direkt konfrontation mellan rysk militär och Natos. Presidenten svarade på en fråga om de senaste incidenterna, där ryska och amerikanska flygplan i Syrien varit ytterst när att kollidera.

Ingen önskar det” sade Putin och pekade på ”de upprättade konfliktförebyggande linjerna enligt vilka ryska och amerikanska officerare kommunicerar direkt om alla krissituationer.” Han betonade att det faktum att dessa föreskrifter ännu följs, tyder på att ingen sida i nuläget är intresserad av en konflikt. ”Om någon vill ha det – och det blir inte vi – då är vi redo”, tide Putin.

Russia Today påminner i sammanhanget om de hittills i år talrika rapporterna från amiral Oleg Gurinov, chef för Ryska Försoningscentret för Syrien, rörande farliga incidenter involverande ryska flygplan och sådana tillhörande den USA-ledda koalitionen. Just innevarande månad har rapporter om dylika incidenter duggat särskilt tätt. Tidningen framhåller att Moskva i år upprepade gånger varskott Washington och dess allierade om de påtagliga riskerna för en direkt konflikt mellan Ryssland och Nato.