GLOBALT En anonym makthavare avslöjar detaljer från ett möte med hemliga deltagare ur Washingtons elit och ger en inblick i hur de militanta globalisterna från USA:s djupa stat resonerar. Den absoluta majoriteten på mötet var för att ”riskera allt” genom att eskalera konflikten med Ryssland, trots att man inte ansåg det möjligt för Ukraina att segra militärt.

På Hongkong-baserade Asia Times skriver en person som kallar sig ”Spengler” en artikel om ett hemligt toppmöte bland representanter från djupa staten i USA. Författaren skriver att samlingen bestod av ”högt uppsatta amerikanska militärer, spionchefer och akademiker med resuméer som sträcker sig från [Ronald] Reagan till [Donald] Trump, samt ”flera dussin deltagare, där många har haft positioner på regeringsnivå eller strax under”.

Det rörde sig alltså om ett riktigt elitmöte som samlades under den så kallade Chatham House-regeln, vilket innebär att innehållet från mötet får avslöjas men inte deltagarnas identiteter.

Den stora frågan på dagordningen var hur Washington ska gå vidare i neokonprojektet Ukraina: Hur ska USA med allierade agera för att rädda ansiktet i den allt mer eskalerande konflikten med Ryssland och Kina?

Enligt Spengler ska en av deltagarna på mötet ha argumenterat att Kiev kan komma att acceptera ett kinesiskt fredsförslag, speciellt eftersom Kina nyligen framgångsrikt lyckades medla i konflikten mellan Iran och Saudiarabien:

Vi ska inte förvånas, sa en av huvudtalarna mot slutet at sammanträdet, ifall Ukrainas president [Volodomyr] Zelenskyj plockar upp Kinas fredsförslag. Ingen i väst förutsåg att Kina skulle medla mellan Saudiarabien och Iran.

Experten tillade även att synen på Kina i Washington är ”primitiv” och att man tenderar att ”undervärdera kinesisk sofistikation”. Även om Washington har avfärdat Pekings fredsförslag så har Zelenskyj inte gjort det, menar Spengler. Förslaget skulle innebära att Ryssland skulle få kontroll över Azovska sjön och en stor del av Donbass – ett utfall som kan komma att tvingas på Kiev ändå ifall man får slut på ammunition och manskap.

Frustration över utsikterna att vinna

Enligt Spengler var deltagarnas frustration stor över att Ukrainas utsikter till seger blir allt mindre, även om väst ”maximerar ansträngningarna och riskerar eskalering” i syfte att hjälpa Kiev. Deltagarna fruktade nämligen att Ukraina inte hinner träna upp soldater i den takt man förlorar dem:

Hela armén som Nato tränade upp mellan 2014 och 2022 i förberedelse för ett ryskt anfall är död, och rekryter kastas in i striden med tre veckors träning.

Även om en expert på mötet framförde att Ryssland förlorat fler soldater i kriget så konstaterade man att Ryssland med en mycket större militär och potential att ersätta soldater troligen vinner det utnötningskrig som konflikten utvecklats till i slutändan.

Representanter för Pentagon ska under mötet ha beklagat sig över att president Joe Bidens administration har satt regler för vilka typer av vapen som får levereras till konflikten. Enligt en högt uppsatt befälhavare ”måste [Washington] göra sig av med artificiella gränser som säger att Ukraina inte får attackera Ryssland” eftersom ”Ryssland är en del av slagfältet”. Han förespråkade att förse Kiev med långdistansrobotar som kan attackera mål djupt inne i Ryssland.

En utrikespolitisk analytiker på mötet tillade då att Ryssland kan mönstra upp till 1,7 miljoner reserver vid behov. ”Det kan vara kul att sänka ryska skepp på Svarta havet eller förstöra mål djupt inne i Ryssland”, förklarade han. ”Men det lättar inte på pressen mot Ukraina”, argumenterade han vidare och jämförde situationen med det amerikanska inbördeskriget där sydstaterna förlorade kriget mot det numerärt överlägsna nordstaterna, trots att man hade en effektivare krigsföring.

Vill "riskera allt" för "absolut seger över Ryssland"

Trots alla invändningar och de dystra utsikterna för att verkligen lyckas förespråkade den större delen av djupa staten-samlingen i Washington fortsatt eskalering och vapenleveranser till Kiev. Spengler skriver till och med att ”den stora majoriteten” förespråkade att man skulle ”riskera allt” för att ”säkra absolut seger över Ryssland”. Invändningen, som bland annat Donald Trump fört fram, att detta kan leda till kärnvapenkrig dryftades inte ens.

Exakt hur detta skulle gå till var det dock ingen som visste. En general ska ha föreslagit att sända 1 000 Arbrams-stridsvagnar till Ukraina, men han förklarade inte var dessa stridsvagnar skulle tas ifrån. En annan Pentagonboss ska ha uttryckt att det är bättre ifall Washington ”minskar sina förluster” redan nu ifall man inte har utsikter att sända den militära hjälp som behövs till Kiev om två år.

Ett förslag var att USA började hota Kina med sanktioner för att ”minimera [landets] stöd till Ryssland”. Trots att sanktionerna mot Ryssland inte fungerat menade man att ”Kina är annorlunda” eftersom landet är mer integrerat i det världsekonomiska systemet. Att det senare skulle kunna innebära ett ännu större bakslag än de ryska sanktionerna tycks inte ha oroat de höga herrarna och damerna på mötet.

Har varken broms eller backväxel

Det som framkommer i den här artikeln bekräftar en bild som sakta vuxit fram under Nordfronts rapportering av konflikten i Ukraina, som eskalerat till en världskonflikt där Ryssland och Kina och en stor del av världen sluter sig allt tätare samman mot USA och Washingtons närmast sörjande i Europa och Asien. De globalister som styr USA och dess vasaller ute i världen har ingen förmåga att ta ett steg tillbaka, omvärdera situationen och testa nya strategier. Till och med globalistjuden Henry Kissinger har reagerat på att Washington konsekvent reagerar känslosamt och irrationellt i en tid då man är i behov av en machiavellisk utrikespolitik.

Det ekonomiska kriget mot Ryssland lyckades inte. Även om den ryska ekonomin är ansträngd blev det inget ”fritt fall” som man utlovade. I Europa har vi energikris, livsmedelskris och nu bankkriser efter decennier av vanstyre, pandemipolitik och sanktionskriget som fick bägaren att rinna över. I USA har redan två banker gått omkull, i Schweiz lyckades man åtminstone tillfälligt med nöd och näppe rädda en av sina viktigaste banker. Nu talas det om att jätten Deutsche Bank är illa ute och en ”snöbollseffekt” efter detta.

Samtidigt vill globalisteliten ”riskera allt” i Ukraina trots att man inte tror att Kiev kan segra. Det spelar för dessa människor inte den minsta roll hur många fler hundratusentals, eller miljoner, oskyldiga som får sätta livet till.

USA håller på att tappa sitt grepp om Mellanöstern totalt. Turkiet har sedan konfliktens början på olika sätt närmat sig Ryssland. Turkiet, Egypten och Saudiarabien har uttryckt intresse att gå med i Brics. Biden har inte lyckats reparera relationen med saudierna – trots att Bidens utrikesminister Anthony Blinken tydligen tar upp hbtq-frågor i alla sina samtal med Saudiarabien. Istället har saudierna låtit Kina mäkla en fred med de forna dödsfienderna Iran. Ryssland har också fått Syriens Bashar al-Assad och Turkiets Recep Tayyip Erdoğan att börja samtala. Snart har samtliga konfliktytor i regionen som USA skapat med sina sionistiska krigsprojekt fallerat, samtidigt som Israel är förfallet i totalt kaos.

Militant globalism på helt nya nivåer

Men inget av detta spelar någon roll för Washingtons elit. Inte nog med att man vill eskalera i Ukraina, man eskalerar direkta konfrontationer med Ryssland samtidigt som allt fler globalister vill att man förbereder för krig mot Kina. Det är krigshetsande och militant globalism på nivåer vi aldrig tidigare skådat. Att man är beredda att ”offra allt” visade man med all önskvärd tydlighet när man saboterade Nord Stream, vars skada på den tyska och europeiska ekonomin fortfarande inte går att överskåda.

När Kinas Xi Jinping nyligen avlade statsbesök i Moskva stod den ”multipolära världsordningen” högt på dagordningen. Att putta ned USA från tronen som världshärskare blir allt viktigare för Kina och Ryssland, och om Washington nu vill göra hela världen till sina fiender så undrar man varför detta inte skulle vara den de facto troligaste utvecklingen.

Vi vet inte vem ”Spengler” är, som författat artikeln om det hemliga toppmötet. Men valet av pseudonym är intressant. Den mest kända Spengler är förstås den tyske filosofen Oswald Spengler, som är mest känd för sitt verk ”Västerlandets undergång” (Der Untergang des Abendlandes).

I artikeln avslöjar Spengler, som själv deltog på mötet, vad hans inlägg i diskussionerna var, vilket får avsluta även denna artikel:

Kriget i Ukraina har satt en global omställning i rörelse, inklusive Kina-Iran-Saudi-uppgörelsen. Genom att se USA:s misstag i Ukraina har saudierna dragit slutsatsen att USA inte kommer att placera ut soldater på marken i Mellanöstern utan letar efter andra vänner.

Turkiet har blomstrat som en handelsmellanhand mellan Kina och Ryssland och har lappat ihop relationerna med gulfstaterna såväl som med Israel. Indien, en förment allierad mot Kina, har blivit Rysslands största kund för olja och har haft en omfattande expandering av sin handel med Kina, som nu förser landet med 30 procent av dess importer exklusive olja.

USA förlorar sitt inflytande i katastrofal takt genom att undervärdera Ryssland. Man har inte den industriella kapaciteten att förse Ukraina med artilleriammunition. Den bästa policyn är eldupphör, argumenterade jag.

Det vore en förödmjukelse för USA, men en hälsosam sådan. På 1970-talet gjorde Vietnam USA en tjänst genom att förödmjuka landet innan Ryssland gjorde det. Vietnam-fadäsen möjliggjorde en fullständig omformulering av USA:s försvarsstrategi och USA:s ultimata seger i Kalla kriget. Putin kanske därmed gör USA en tjänst genom att förnedra landet nu.