KOMMENTAR Någon som inte vill att gas från Ryssland ska flöda till Europa har sprängt stora hål på Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Men kommer vi någonsin att få annat än ett ”officiellt” svar på frågan vem som ligger bakom?

Sabotageattacken på Nord Stream 1 och Nord Stream 2 kommer troligtvis att gå till historieböckerna som en av de viktigaste händelserna under detta århundrade. Vi kan ännu inte helt överblicka konsekvenserna av attentatet, men jag skulle vilja hävda att det är det enskilt viktigaste terrordådet sedan 9/11.

Nordfront har redan återpublicerat en föredömlig analys av vår norska systersida Frihetskamps krönikör Russleman, som jag rekommenderar alla att läsa. Kopplingarna mellan Nord Stream och den neokonservativa världsagendan i Washington som han lyfter är kuslig. Men mitt eget intresse i globala händelser gör att jag vill försöka bidra till analysen.

När något som sabotaget på Nord Strem händer väcks naturligt flera frågor. Dessa kan sammanfattas med ”Vad? När? Hur? Varför? Vem?” och jag tänker i denna text gå igenom dessa frågor i ett försök att skapa en överblick av situationen.

Vad har hänt?

Under måndagen uppstod flera hål på gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2, som båda går från Ryssland, via Östersjön, till Tyskland och Europa. Under torsdagen började det talas om ett fjärde hål och det kan ju hända att ytterligare kommer upptäckas under den närmaste tiden.

Nord Stream 1 har länge varit den viktigaste energiförsörjningen för Tyskland, som brukar ses som Europas sista industriella bas. Landet har i stort avvecklat sin kärnkraft och i och med detta gjort sig svårt beroende av ryska gasleveranser för sin stora industri.

Nord Stream 2 var den nya gasledningen som stod färdig i början av året, men som aldrig togs i bruk efter ett beslut av den tyska regeringen. Att man stoppade Nord Stream 2 var som bekant ett sätt att straffa Ryssland för invasionen av Ukraina.

Sedan några veckor tillbaka har dessutom Nord Stream 1 stått stilla. Enligt det ryska gasbolaget Gazprom, som levererar gasen, beror detta på att västs sanktioner omöjliggör reparationer av gasledningens turbiner, som mystiskt har slutat fungera en efter en sedan sanktionerna infördes. En mer trolig förklaring till stoppet är att Ryssland vill använda gasleveranserna som utpressningsmedel mot Tyskland och Kreml har öppet sagt att gasleveranserna kommer att utebli tills sanktionerna har lättats.

När hände det?

Hålen i gasledningarna upptäcktes under måndagen, först genom att operatörer upptäckte att trycket i ledningarna sjunkit drastiskt. Snart kunde fartyg också observera läckage vid vattenytan, där den största sägs vara uppemot hundra kvadratmeter och kasta bubblor tio meter över havsytan.

Gasläcka på Nord Stream utanför Bornholm.

Hur uppstod hålen på rörledningarna?

Seismologer i både Sverige och Norge observerade under måndagen flera större undervattensexplosioner i Östersjön. En av dem var så stark att den kunde uppmätas så långt bort som i Kalix i Norrbotten. Explosionerna kunde lokaliseras till området där rörledningarna läckte.

Om detta stämmer har hålen alltså uppstått genom att någon placerat kraftiga sprängladdningar på rörledningarna, som förmodligen är byggda att tåla omfattande internt och externt tryck. För en lekman framstår det som en komplicerad och avancerad operation i ett Östersjön som sedan några månader tillbaka förutom den sedvanliga sjöfarten har en stärkt närvaro av Nato-skepp.

Sprängladdningarna kan dock ha placerats där för länge sedan, men man får anta att så viktiga och välinvesterade infrastrukturer som Nord Stream 1 och 2 har avancerade övervakningssystem, både vad gäller kameror men också mätningar som kan detektera förändringar i exempelvis tryck och vibrationer.

Varför saboterades Nord Stream 1 och 2?

Denna fråga är väldigt intressant eftersom det rör motivet och frågan ”vem?”, som förstås är den viktigaste frågan. Russleman har i sin artikel gått igenom vilka motiv som kan finnas, med fokus på den amerikanska oviljan mot framförallt Nord Stream 2, som president Joe Biden själv lovat att förstöra.

I väst har man från politiskt håll hittills varit försiktiga med att peka ut den sedvanlige misstänkte: Ryssland och dess president Vladimir Putin. Men man har på samma gång inte helt oförsiktigt och väldigt starkt antytt att detta måste handla om ett ryskt sabotage, kopplat till vad man kallar ”det nya säkerhetsläget”. Gärningen i sig är också helt i linje med vad ”våra” politiker redan under flera år berättat att Ryssland kan komma att göra: Sabotage, attacker på infrastruktur etcetera.

I västlig media däremot, som efter Ukrainakrigets början mer än någonsin och i princip helt öppet tagit an rollen som globalisternas propagandaverktyg, är man betydligt mer raka i sitt utpekande. I Aftonbladet går Lena Mellin till och med så långt som att hävda att ”bara Ryssland kan vinna på gasattentatet”.

Det kanske kan verka som ett uppseendeväckande utspel, speciellt med tanke på att Nord Stream är ett projekt som Ryssland investerat oerhört mycket pengar, prestige och tid i, att det är en viktig inkomstkälla och framförallt i dess fungerande form ett av landets viktigaste övertag mot Europa. Det kan också verka uppseendeväckande med tanke på hur USA har motarbetat Nord Stream med både hot och sanktioner i flera år.

Men Mellin, och hennes kollegor inom lögnpressen, driver en tes om att Moskva saknar förnuft och att man har som yttersta mål att sprida ”skräck och oro” och ”förvirring” i Europa. Det blir också ett slags klassiskt cirkelresonemang: ”Putin är galen så han måste ligga bakom attacken på Nord Stream och attacken på Nord Stream är ett bevis på hur galen Putin är”.

Men om vi bortser från lögnpressens cirkelresonemang och konspirationsteorier är svaret på frågan ”varför?” väldigt enkel: För att sätta ett definitivt stopp på rysk gasexport till Europa.

Vilket leder oss till den sista och viktigaste frågan.

Vem ligger bakom sabotaget på Nord Stream?

Jag tror inte att någon betvivlar att Ryssland har resurser och dessutom självförtroendet att genomföra en operation så avancerad och riskfylld som sabotaget på Nord Stream. Men det stämmer helt enkelt inte att Ryssland skulle sabotera något som är så viktigt för sin egen internationella ställning bara för någon vag vilja att skapa ”oro” och ”så split”.

Som många redan konstaterat är det uppenbart att Moskva just nu vill stoppa gasleveranserna till Tyskland och Europa. Men anledningen till att man vill stoppa dem är ju för att man kan slå på leveransen igen om man får sin vilja igenom. Moskva hade innan sabotaget ett enormt överläge gentemot Berlin, där vissa politiker innan sabotaget till och med uttryckt att man måste backa i frågan om Nord Stream 2 för att klara vinterns energiförsörjning.

Ju närmare vintern vi har kommit desto mer uppenbart har det blivit att ingen av de olika teorier kring hur Tyskland skulle kunna ersätta den ryska gasen verkar vara realistiska. Chanserna för någon slags överenskommelse med Ryssland i utbyte mot gas borde alltså öka markant med den tyska ”krigsvinterns” verklighet.

Nord Stream 1 och 2 har bara legat där stilla i Östersjön, likt en glittrande skattkista och frestat ett allt hungrigare Tyskland.

Man kan nog utan tvivel konstatera att Nord Stream 1 och 2 var Rysslands främsta vapen i det ekonomiska kriget. Med Nord Stream satt man på nyckeln till att lösa den europeiska energikrisen och skulle man tillåtas att lösa den skulle man definitivt sluta som segrare i det ekonomiska kriget.

Sabotaget innebär att Ryssland helt förlorat det vapnet och man har inte längre kvar det viktiga övertaget som Nord Stream innebar i energifrågan.

Om svaret på frågan ”varför?” alltså är att Nord Stream saboterades för att slutgiltigt sätta stopp på ryska gasleveranser till Tyskland måste man helt enkelt istället nämna länder som Ukraina, Polen, Storbritannien och framförallt USA.

Ukraina har länge krävt ett totalstopp av europeisk import av rysk energi. Man har under kriget vid flera tillfällen visat sig villiga att attackera viktiga infrastrukturer, däribland Europas största kärnkraftverk i Zaporizjzja och flera viktiga broar och dammar.

Men Ukraina ligger långt från Östersjön och jag har svårt att tro att man har resurser att genomföra det. Frågan är också ifall något sådant ses som prioriterat i Kiev, där man är fullt upptagna med att planera och genomföra sabotageaktioner i sitt eget närområde för att inte tala om den mer traditionella krigföringen.

Polen färdigställde misstänkt synkroniserat rörledningarna Baltic Pipe i samband med sabotaget, som kommer att förse Europa med norsk gas via Polen. Det är vida känt att Polen starkt motsätter sig europeisk import av rysk gas och antiryskheten i den polska nationalismen är lika djupt rotad som ”antinazismen” är i den ryska putinismen, som jag tidigare skrivit om.

Storbritanniens regering har investerat så mycket i både det ekonomiska kriget mot Ryssland och kriget i Ukraina att landet är farligt nära en ekonomisk kollaps. Ett sånt läge kan leda till desperata och riskfyllda handlingar. Rent historiskt har Storbritanniens säkerhetstjänster dessutom utfört många olika slags sabotageattacker för att uppnå sina kosmopolitiska mål. Resurser att genomföra detta saknas nog inte heller.

Men varken Polen eller Storbritannien skulle genomföra ett attentat av detta slag, som allra värst kommer att drabba Tyskland – som åtminstone formellt ses som en nära allierade till Storbritannien – utan samråd med USA.

Det är också USA som sedan krigets utbrott och den svenska Nato-ansökan i princip befäst Östersjön med det ena skeppet efter det andra. Att genomföra detta utan att utsättas för risken att upptäckas av USA framstår som ganska osannolikt.

Det sägs också att CIA nyligen ”informerat” den tyska regeringen om ett förestående attentat på Nord Stream, vilket tyder på att man hade förhandsinformation om vad som skulle hända men inte direkt ansträngde sig för att stoppa det.

USA har också i flera år helt öppet deklarerat att man vill stoppa Nord Stream 1 och 2. Man har till och med stundtals infört sanktioner mot tyska företag involverade i projekten. President Biden har som sagt öppet deklarerat att Nord Stream 2 kommer att stoppas på ett eller annat sätt vid en rysk invasion av Ukraina.

USA har aldrig varit farligare

Men framförallt är det helt i linje med hur Bidens administration resonerar och agerar. Washington har sedan Ukrainakonfliktens början mer och mer börjat ta formen av den absolut mest extremistiska globalistregimen någonsin. Inledningsvis var man försiktig och avvaktande, men med tiden har man valt en allt mer konfrontativ och provokativ väg. Den leds på papperet av president Biden, en senil och eventuellt också mentalsjuk men utan tvekan oerhört farlig gammal gubbe, som har mystiska ekonomiska investeringar i Ukraina och Kina.

Runt sig har Biden ett gäng neokonservativa hökar som aldrig backar vid problem eller motstånd, utan endast eskalerar och ökar insatserna. I en tid där det vore i Washingtons intresse att försöka splittra Ryssland och Kina har man istället valt att provocera båda länderna att sluta sig samman tätare och öka sin fientlighet mot USA.

Biden-administrationen verkar också vara besatta av kärnvapen och missar aldrig ett tillfälle att hota sina fiender med sin arsenal av massförstörelsevapen. Varje försök från exempelvis Kreml att lyfta frågan om kärnvapen, vare sig det gäller att förklara sin egen kärnvapenpolicy, uttrycka oro över västlig kärnvapenhets, eller försök att befästa internationella överenskommelser om användning av kärnvapen, har besvarats med ”kärnvapenvarningar” från Washington. Samt rubriker från USA-lojal media om att Ryssland hotar hela världen med kärnvapenförintelse.

Att en sådan farlig och aggressiv regim skulle ha några skrupler när det kommer till den här typen av sabotage, även om de drabbat en påstått ”allierad”, tror jag är helt uteslutet.

Tyvärr kommer vi om några veckor med största sannolikhet att få veta att det var Ryssland som låg bakom attentatet. Denna slutsats kommer att dras efter en eller flera ”oberoende undersökningar” i frågan, där endast ”trovärdiga” regeringar, organisationer och myndigheter har deltagit. Vanliga människor och länder utanför USA:s absolut närmaste intressesfär kommer inte att ha någon insyn i denna ”undersökning”.

Efter det kommer alla försök att ifrågasätta beskedet att beskrivas med följande begrepp: Konspirationsteorier, Kreml-trollande, Putin-vurmande, desinformationsspridning, extremism med mera. Trappas konflikten upp ytterligare kan det börja beskrivas som landsförräderi. På Internet kommer man i alla fall definitivt att censurera kritiska frågor och alternativa teorier.

De stora frågorna är bara hur USA och dess marionetter kommer att agera utifrån denna politiskt beslutade ”slutsats” av vad som hände med Nord Stream, men också vad Rysslands svar på Nord Stream-sabotaget kommer att bli i en värld som ter sig allt farligare.