NORD STREAM Misstankarna om grovt sabotage har stärkts efter undersökningar vid läckagen på Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Nu hävs de kontroversiella avspärrningarna som tidigare beordrats av Riksenheten för säkerhetsmål.

Det var i måndags som kammaråklagare Mats Ljungqvist från Riksenheten för säkerhetsmål beordrade att två stora områden vid platsen för sabotagen på Nord Stream 1 och Nord Stream 2 skulle spärras av.

Att svenska myndigheter spärrar av områden på internationellt vatten var inte helt okontroversiellt. Enligt Said Mahmouidi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, bryter avspärrningarna mot internationell lag. Samtidigt menar han att Sverige inte har rätt att stoppa båtar eller andra från att komma nära platserna.

— Om till exempel Ryssland vill skicka fartyg och börja utreda på plats så undrar man vilka åtgärder Sverige kommer att vidta, blir de polisiära? Vad har de tänkt att göra? På vilket sätt har de jurisdiktion att spärra av området?, sa Said Mahmoudi till Aftonbladet och tillade att ledningarna ägs till en majoritet av ryska Gazprom som enligt lagen har företräde till platsen.

Brottsplatsundersökningen, som har genomförts av Kustbevakningen, Försvarsmakten och Polismyndigheten, har nu avslutats. Därmed har kammaråklagare Ljungvist beordrat att avspärrningarna hävs.

— Vi kan konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna. Brottsplatsundersökningen har stärkt misstankarna om grovt sabotage, säger Mats Ljungqvist i ett pressmeddelande.

Angående kritiken mot den kontroversiella avspärrningen säger Ljungqvist:

— Sverige har med stöd av FN:s havsrättskonvention, som är införlivad i svensk lagstiftning, jurisdiktion över en anläggning som den som Nord Stream har anlagt, i den delsträcka som befinner sig inom svensk ekonomisk zon.

I samband med brottsplatsundersökningen har beslag gjorts på platsen, som nu ska undersökas. I övrigt råder strikt förundersökningssekretess.

Säpo, som har hand om förundersökningen tillsammans med Riksenheten för säkerhetsmål, bedömer att det som hänt i Östersjön är ”mycket allvarligt”, och ”följer utvecklingen noga och vidtar de åtgärder som behövs för att skydda Sveriges säkerhet”. skriver Aftonbladet.

Ryssland: Nord Stream 2 kan räddas

Enligt en första bedömning ansågs skadorna på Nord Stream 1 och 2 så allvarliga att rörledningarna var obrukbara för allt framtid. Gazprom har dock nyligen gett besked att en av Nord Stream 2:s rörledningar verkar vara intakt och man hyser förhoppningar om att den kan användas för att leverera naturgas till Europa i framtiden, uppger RT.

I februari beslutade dock Tysklands regering att inte ta Nord Stream 2 i bruk som ett ”straff” för Rysslands militära aggressioner i Ukraina. USA:s president Joe Biden har också lovat se till att Nord Stream 2 blir obrukbart.