ÖSTERSJÖN Den tyska förbundsstaten sitter på information om sabotageattackerna mot Nord Stream som man vägrar lämna ut. Detta framkommer efter flera förfrågningar från en parlamentsledamot från Die Linke som sitter i förbundsdagens säkerhetsutskott.

Den tyska förbundsstaten kan veta vem som ligger bakom sabotageattackerna mot Nord Stream men vägrar avslöja detta. Detta framkommer efter att parlamentsledamoten Sahra Wagenknecht från vänsterpartiet Die Linke vid flera tillfällen begärt ut information från det federala utrikesministeriet och ekonomiministeriet.

Till den tyska tidningen Berliner Zeitung berättar Wagenknecht att hon vid första försöket fick beskedet att ”hittills har det inte varit möjligt att genomföra undersökningar på plats, varför den federala regeringen inte har någon tillförlitlig information om de möjliga orsakerna till attacken”.

Men efter detta kom svaren på Wagenknechts begäranden att bli allt mer kryptiska. Man kom att hänvisa till den så kallade tredjepartsregeln, med andra ord skydd av information som kan skada förbundsstatens samarbeten med allierade länders underrättelsetjänster.

Parlamentsledamoten Sahra Wagenknecht (Die Linke)

”Den efterfrågade informationen påverkar alltså hemliga intressen som kräver ett sådant skydd att det väger tyngre än den parlamentariska rätten att få ut information”, skriver man i svaret till vänsterparlamentarikern och tillägger att hennes rätt i egenskap av ledamot i förbundsdagen att ta del av information inte väger tyngre än förbundsstatens sekretessintressen.

Därför kan förbundsstaten – inte ens i hemligstämplad form – lämna ut någon av den information man har om sabotageattacken mot den rysk-tyska gasledningen, skriver man i svaret till Wagenknecht. Man tillägger att även en begränsad risk att informationen läcks ”allvarligt hotar” förbundsstatens säkerhet.

Sara Wagenknecht riktar nu skarp kritik mot den federala staten.

— Faktum är att den federala regeringen säger till oss att man sitter på information, men att man på grund av ”rikets säkerhet” inte ens kan dela den med en ledamot i den tyska förbundsdagens säkerhetsutskott, säger hon till Berliner Zeitung, och fortsätter:

— Man kan bara spekulera i vilken typ av information om förövarna till attackerna det rör sig om, som skulle kunna påverka den tyska staten på ett så existentiellt sätt att den absolut måste hemlighållas. I alla fall innebär dessa metoder att all oppositionell översyn av och kritik mot den federala regeringen omöjliggörs.

En svensk åklagare valde efter sabotageattacken att spärra av områdena för en ”brottsplatsundersökning”, trots att de ligger på internationellt vatten. Sedan dess har man vägrat dela med sig av sina fynd till Ryssland, trots att attacken riktades mot rörledningar som ägs av det ryska gasföretaget Gazprom.