ÖSTERSJÖN När svenska myndigheter genomförde brottsplatsundersökningar vid platserna för Nord Stream-sabotagen hittade man rester av sprängmedel. Detta säger kammaråklagare Mats Ljungqvist i ett pressmeddelande.

Det var i slutet av september som gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2 saboterades på minst tre platser. USA:s president Joe Biden hade tidigare hotat med att sabotera Nord Stream 2 ifall Ryssland skulle trotsa Washington och invadera Ukraina, men i väst har man bestämt hävdat att Moskva saboterat sin egen gasledning.

Det har sedan dess framkommit att Tyskland vägrar dela med sig av information om sabotaget med hänvisning till att det kan skada landets relation till allierade länders säkerhetstjänster. Dessutom ska Liz Truss under sin tid som brittisk underrikesminister ha skickat ett sms med orden ”det är gjort” till sin amerikanske kollega Anthony Blinken vid tiden för explosionerna.

Resultat av svensk brottsplatsundersökning

Svenska myndigheter kom snabbt att göra anspråk på områdena som brottsplatser, trots att de ligger på internationellt vatten. När brottsplatsundersökningarna var klara hävdes dock de svenska avspärrningarna och flera länder har kunnat göra sina egna undersökningar i Östersjön.

Nu avslöjar kammaråklagare Mats Ljungqvist från Riksenheten för säkerhetsmål, som leder förundersökningen, att man gjorde flera intressanta beslag på brottsplatserna.

— Vid de brottsplatsundersökningar som genomfördes på plats i Östersjön gjordes omfattande beslag och området har dokumenterats noggrant. Analyser som nu utförts visar på rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som påträffades. Det avancerade analysarbetet fortsätter för att kunna dra säkrare slutsatser kring händelsen, säger Mats Ljungqvist i ett pressmeddelande.

Trots att ryska Gazprom är majoritetsägare i gasledningarna har svenska myndigheter vägrat att delge Ryssland information om förundersökningen. Att samarbeta med andra länder tycks dock inte vara några problem.

— Samarbetet med myndigheter i Sverige och i andra länder fungerar utmärkt. För det fortsatta arbetet med förundersökningen och för de olika samarbeten som pågår är det viktigt att vi får arbeta i lugn och ro, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.