SABOTAGE I väst är teorin att Ryssland har saboterat sin egen gasledning redan starkt etablerad. Man förklarar det med att landet vill sprida ”skräck och oro”.

Efter det konstaterade läckaget på de rysk-tyska gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2 har det spekulerats mycket i vem som kan ligga bakom. I väst har man kanske inte helt överraskande valt att peka ut Ryssland, trots att det handlar om landets egna infrastruktur som används för att kunna leverera den värdefulla naturgasen.

Förklaringen till att Ryssland ändå ligger bakom tycks vara påståenden om att man vill sprida ”skräck och oro” i Europa. Denna teori sprids i både ”norsk” och ”svensk” media.

”Ryssland kan inte längre skrämma Europa på samma sätt som förr med att strypa gasen. För det har de redan gjort”, skriver exempelvis norska VG i ett resonemang där man försöker förklara det faktum att Ryssland redan har stängt av gasen på ”obestämd tid”.

Man menar också att eftersom det tidigare beskedet från Moskva om att Nord Stream 1 inte kan startas upp för än Europa lyfter sanktionerna mot Ryssland ännu inte har lett till reaktioner i EU, så behövde man spränga ledningarna och ta dem ur bruk för all framtid.

I Sverige är även Aftonbladets Lena Mellin inne på ”skräck och oro”-teorin. Hon går så långt som att påstå att ”bara Ryssland kan vinna på gasattentatet”, trots att det finns flera länder som motarbetat de ryska Nord Stream-projekten. I artikeln framställer Mellin Rysslands president Vladimir Putin som en machiavellisk despot som försöker detaljstyra omvärlden med skräck som vapen.

”Putin och hans anhängare vill att vi ska vara rädda för Ryssland. Oroliga och ängsliga människor är mer medgörliga än andra. Det gäller även nationer”, skriver Mellin.

Enligt Mellin vill Moskva dessutom skapa split mellan EU-länder i vinter. ”Det är redan slagsmål om den icke-ryska gas som för närvarande finns tillgänglig på marknaden”, skriver hon.

USA:s president Joe Bidens löfte i februari om att ”ta ner Nord Stream 2” på ifall Ryssland invaderar Ukraina och det faktum att den amerikanska flottan permanent tycks ha flyttat in i Östersjön sedan månader tillbaka tycks dock inte leda till några mediala granskningar av supermakten i Europa.