SVERIGE Under onsdagskvällen höll regeringen ytterligare en pressträff om sabotaget mot Nord Stream 1 och 2. Statsminister Magdalena Andersson uppmanar bland annat svenskarna att bara dela information från ”säkra källor”.

Under kvällen höll statsminister Magdalena Andersson, utrikesminister Ann Linde och en Johan Norrman, chef för Kustbevakningens operativa del, en pressträff med anledning av sabotageattacken mot Nord Stream.

Under pressträffen ville man inte spekulera i vem som kan ligga bakom, men statsministern säger att ”detonationerna i Östersjön måste ses i ljuset av det säkerhetspolitiska läget”.

Enligt Ann Linde kommer Danmark och Sverige att delta i det möte med FN:s säkerhetsråd på fredag som Ryssland har tillkallat med anledning av sabotaget. Detta för att delge FN information om händelsen.

— Vi måste de till att det blir ett fakta-baserat möte, säger Ann Linde.

Statsministern säger på fråga av journalister att regeringen inte har haft någon kontakt med Ryssland i frågan.

Ann Linde meddelar också att Säpo har tagit över förundersökningen om grovt sabotage. Detta eftersom det kan röra sig om ett angrepp på svenska intressen, även om utrikesministern samtidigt betonar att det inte kan ses som ett direkt angrepp på Sverige.

Andersson uppmanar också befolkningen att ”vara uppmärksamma” och ta in och dela information, men endast från ”säkra” och ”trovärdiga” källor. Exakt vilka källor som enligt regeringen är trovärdiga framgår dock inte.

Johan Norrman säger under pressträffen att Kustbevakningen har ett fartyg på plats i Östersjön för att se om läckaget avtar eller fortsätter, samt för att säkra sjöfarten i området.