ÖSTERSJÖN Den svenska Kustbevakningen har upptäckt ytterligare ett läckage på Nord Stream 2. Samtidigt utesluter inte seismologer en fjärde explosion.

Efter måndagens sabotage på gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2 har man talat om tre platser där det läcker: Två på Nord Stream 2 och ett på Nord Stream 1.

Men nu framkommer det att Kustbevakningen upptäckt en andra läcka på Nord Stream 2, skriver Svenska Dagbladet. Sjöfartsverket har inte utfärdat någon ny navigationsvarning med anledning av detta.

— Det behövs inte eftersom den ligger mellan de två läckor som omfattas av den befintliga varningen i samma område, säger Maria Boman, sjöräddningsledare vid sjö- och flygräddningscentralen.

Samtidigt säger seismologen Björn Lund till Aftonbladet att man nu misstänker en tredje detonation under måndagen. Detta på grund av att man sett avvikelser i våglängderna vid den andra bekräftade detonationen, som man misstänker kan vara en separat detonation bara sekunder senare.

— Det kan inte uteslutas att det ligger till så. Vi ska titta mer detaljerat på mätdatan. Det skulle kunna vara en detonation till eller någon sorts reflektion av den andra, säger Lund.