TERRORISM I ett pressmeddelande på torsdagen skriver Åklagarmyndigheten att den svenska förundersökningen om Nord Stream-sabotaget fortsätter. Man har dock i utredningen kommit fram till att en stat måste ligga bakom.

Efter sabotaget av Nord Stream inledde Säpo under ledning av Riksenheten för säkerhetsmål en förundersökning om grovt sabotage. Man spärrade av området för explosionerna på gasledningarna och gjorde vissa fynd med dykare.

I ett pressmeddelande på torsdagen skriver Åklagarmyndigheten att man fortfarande inte vet vem som ligger bakom sabotaget.

— Det rör sig om ett brott vars omständigheter av naturliga skäl är svåra att utreda. Detonationerna har skett på 80 meters djup på havsbotten i Östersjön, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist, som leder förundersökningen.

I februari publicerade den grävande journalisten Seymour Hersh en artikel utifrån källor inom den amerikanska underrättelsevärlden som beskrev hur USA med hjälp av norska militärer och agenter planerade och genomförde dådet. Men dessa uppgifter tar man inte hänsyn till i den svenska förundersökningen.

— Det förekommer en rad olika uppgifter och rapportering kring sabotaget mot gasledningarna. Händelsen har uppenbarligen blivit en spelplan för olika påverkansförsök. Dessa spekulationer är inget som påverkar förundersökningen som tar utgångspunkt i de fakta och den information som framkommit från analyser, brottsplatsundersökningar och samverkan med myndigheter i Sverige och i andra länder, säger Mats Ljungqvist.

Huvudspåret: En "statlig aktör"

Efter Hershs avslöjande gick Washington ut och hävdade att det istället skulle röra sig om en ”pro-ukrainsk grupp” som låg bakom attentatet. Seymour Hersh bemötte detta med att hävda att en ickestatlig aktör knappast skulle ha resurserna och kunskapen som behövs för att genomföra en dylik operation – en slutsats som även den svenska förundersökningen tycks ha kommit till.

— Vi utesluter inte att det skulle kunna finnas aktörer som inte tillhör en stat som har förmåga att göra det här. Men då är vi inne på ypperligt få företag eller grupperingar. Med tanke på samtliga omständigheter är huvudspåret att det är en stat som ligger bakom, säger Mats Ljungqvist till TT.

Att en svensk åklagare leder en förundersökning om en attack på rysk-tysk infrastruktur på internationellt vatten har ifrågasatts. Men enligt Ljungqvist är syftet att ta reda på om svenska intressen eller rikets säkerhet har hotats.

Har gjort allt för att inte avslöjas

Enligt Ljungqvist är det tydligt att gärningsmännen gjort allt för att inte kunna bli spårade.

— De som genomfört det här har varit noga med att när man lämnar spår – vilket man alltid måste göra – så är väl känslan att man har sett till att det inte ska peka åt något särskilt håll, säger han till TT.

— Eller för att vända på steken: Åt alla håll samtidigt.

Även i Tyskland och i Danmark har förundersökningar inletts. Vad den danska förundersökningen kommit fram till är ännu oklart, men i Tyskland har åklagaren gått ut med att han inte lyckats hitta något som tyder på att Ryssland ligger bakom, vilket har varit medströmsmedias favoritteori.