UTRIKES Under måndagen röstade FN:s säkerhetsråd nej till en förfrågan av Ryssland om en oberoende internationell utredning av Nord Stream-sabotaget.

Ryssland har efter artikeln av Seymour Hersh där USA och Norge pekas ut som ansvariga till förra årets sabotage av Nord Stream velat se en internationell och oberoende utredning av händelsen. Anledningen är att Sverige, Danmark och Tyskland har vägrat att dela med sig av sina fynd från ländernas respektive utredningar till Ryssland.

Men på måndagen röstade FN:s säkerhetsråd nej till en sådan förfrågan av Ryssland, skriver Reuters. Kina och Brasilien röstade för Rysslands förfrågan, medan övriga delegater lade ner sina röster, inklusive de permanenta medlemmarna i rådet USA, Frankrike och Storbritannien.

Rysslands president Vladimir Putin pratade nyligen om Seymour Hersh artikel i rysk tv och uttryckte att han är enig med Hersh slutsatser om amerikansk underrättelsetjänsts inblandning i dådet. Enligt RT utvecklade dock inte Putin huruvida Ryssland har några bevis som stödjer Hersh berättelse, som bygger på en anonym källa med insyn i den amerikanska underrättelsevärlden.

Under söndagen sa Dmitri Birichevsky, chef för ryska utrikesministeriets avdelning för ekonomiskt samarbete, att Ryssland i framtiden kan komma att söka ekonomisk kompensation för sabotaget av gasledningen. Han kommenterade även omröstningen i säkerhetsrådet som skulle hållas dagen efter.

— Västländerna saboterar aktivt arbetet med utkastet till förfrågan med påståenden om att en internationell utredning saknar ”tillfört värde”, sa Birichevsky till den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti.

Ryssland har sedan invasionen av Ukraina mött stora svårigheter att få igenom resolutioner i FN:s säkerhetsråd. Ryska diplomater har också vittnat om att amerikanska FN-diplomater skrämmer andra länders representanter med hot och mobbning för att förmå dem att rösta mot Ryssland eller lägga ned sina röster.

Samtidigt kallade USA nyligen till ett extrainsatt möte med säkerhetsrådet för att diskutera en resolution om hur säkerhetsrådet ”på ett bättre sätt kan integrera tanken om mänskliga rättigheter för lesbiska, bögar, transpersoner och intersexpersoner i säkerhetsrådets arbete”. Enligt USA bör FN:s säkerhetsråd ta sig an att ”säkra skapandet av HBTQ-rättigheter i konfliktsituationer” och ”inkorporera HBTQ-perspektiv i fredsmäklande”. Ett stort antal länder i säkerhetsrådet ställde sig bakom den amerikanska resolutionen.