GLOBALT USA har kallat till ett möte med FN:s säkerhetsråd för att man vill integrera så kallade hbtq-rättigheter i organets strävan att upprätthålla internationell fred och säkerhet.

USA har kallat till ett extra möte med FN:s säkerhetsråd, där man har en permanent plats tillsammans med Storbritannien, Frankrike, Folkrepubliken Kina och Ryssland, för att diskutera hur man kan omdefiniera rådets uppdrag att upprätthålla internationell fred och säkerhet,

RT har tagit del av ett amerikanskt dokument inför mötet och där framgår det att USA vill diskutera ”hur man på ett bättre sätt kan integrera tanken om mänskliga rättigheter för lesbiska, bögar, transpersoner och intersexpersoner i säkerhetsrådets arbete”.

Anledningen är att det fortfarande finns länder i världen som har lagstiftning mot homosexualitet eller mot offentlig propaganda för sexuell avvikelse, vilket USA anser vara förkastligt.

USA vill nu att representanterna i FN:s säkerhetsråd ska fundera över hur organet kan ”säkra skapandet av HBTQ-rättigheter i konfliktsituationer” och ”inkorporera HBTQ-perspektiv i fredsmäklande”.

Förutom USA har förslaget signerats av Albanien, Brasilien, Cypern, Tjeckien, Grekland, Japan, Malta, Schweiz och de permanenta säkerhetstådsmedlemmarna Frankrike och Storbritannien.