NORD STREAM Mycket tyder på att det antingen var en stat eller ”kompetent organisation” som sprängde Nord Stream 1 och 2. Gasledningen sprängdes där flera känsliga infrastrukturer möts.

Området Nord Stream 1 och 2 sprängdes i är känsligt utifrån flera perspektiv. Dels möter Nord Stream fiberkabeln mellan Finland och Tyskland, dels möter den elkabeln mellan Sverige och Polen. Något som tyder på att det är ”en kompetent organisation” eller stat som kan ha sprängt den, enligt Oskar Frånberg, docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskolas och chef för Nationellt undervattenstekniskt centrum, NUC, till Aftonbladet.

Det krävs nämligen en hel del för att hitta infrastruktur på havet. Det räcker inte med en karta för att hitta det, utan krävs både bra utrustning och kunskap i hur man hanterar den för att lyckas, enligt Frånberg

Vidare menar Frånberg att det är en strategiskt viktig plats, som troligtvis är vald för att visa upp vad man kan göra, på grund av infrastrukturen som löper längs havsbotten och närheten till Bornholm och Karlskrona.

Hans Liwång, forskare inom marin teknik på Försvarshögskolan, menar likt Frånberg att det krävs en större organisation för den här typen av attentat. Liwång tror däremot inte att det är dykare inblandade, sett till sprängkraften, utan snarare fjärrstyrda undervattensfarkoster.

Liwång lyfter också det faktum att detonationerna inträffade med exakt 7 timmars mellanrum och att det kan tyda på något strul med timers eller att man detonerat dem på avstånd.

Liwång tror dock inte att man någonsin kommer få veta vem eller hur som utförde sprängningen då det höga trycket från gasledningen troligtvis gjort att eventuella bevis spolats bort till andra platser i Östersjön.