ÖSTERSJÖN Halterna metangas är 1 000 gånger högre än normalt i Östersjön efter sabotaget mot Nord Stream. Läckagen kan också komma att påverka växt- och djurplankton, varnar forskare.

Trots de svenska myndigheternas kontroversiella avspärrningar kring områdena för sabotagen på Nord Stream har forskare kunnat genomföra vissa prover för att utröna hur läckagen kan påverka miljön.

Enligt Katarina Abrahamsson, marin kemist vid Göteborgs universitet, är halterna av metangas 1 000 gånger högre än normalt i Östersjön, något man har kunnat bekräfta beror på läckaget. Metangas brukar beskrivas som en av de värsta växthusgaserna som ska ha stor inverkan på påstådda klimatförändringar.

— Vi har mätt en signatur på det här metanet så vi vet att det inte är den naturliga formen av metan som vanligen läcker från bottnarna. Så vi vet att det kommer från de läckande ledningarna, säger Katarina Abrahamsson till DN.

— Vi hade som målsättning att försöka se utbredningen av utsläppen men det var svårare än vi trodde. Det var svårt att följa det spridningsmönstret så vi kunde inte följa som en plym, fortsätter hon.

Abrahamsson leder en expedition på elva forskare i ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Havs- och vattenmyndigheten. Förutom metanhalten i vattnet har man mätt halten i luften, men också undersökt hur djur och växtlivet påverkas.

Man har kunnat konstatera att mängden metangas i luften ökat, men svar på hur växt- och djurplankton påverkas kommer att dröja. Abrahamsson konstaterar samtidigt att man inte sett några döda fiskar i området, men att framtiden kommer att utvisa hur djurlivet påverkas.

— Jag är ingen fiskekolog och man kan inte spå in i framtiden. Men det kan tänkas att om växt och djurplankton påverkas så kanske det kan få en effekt på deras föda i framtiden, säger Katarina Abrahamsson.