RYSSLAND Rysslands militära kapacitet är fortsatt stark och man har kapacitet att fortsätta kriget i Ukraina i många år. Detta enligt chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari förra året har flera västerländska underrättelsetjänstenrmed hjälp av medströmsmedia spritt idéer om att Ryssland håller på att falla samman. Man har bland annat fört fram att landets president Vladimir Putin är svårt sjuk, isolerad, att hans position är hotad, att den ryska ekonomin snart går under på grund av alla sanktioner och att den ryska armén håller på att kollapsa i Ukraina.

Bara någon månad in i kriget citerades exempelvis brittiska underrättelserapporter om att de ryska styrkorna snart hade helt slut ammunition och att soldater massdeserterade och lämnade sina poster. Dessa påståenden har sedan upprepats med jämna mellanrum under krigets gång.

Under en föreläsning i Förbundsakademin för säkerhetspolitik (BAKS) på måndagen gav dock Bruno Kahl, chef för den tyska underrättelsetjänsten Bundesnachrichtendienst (BND), en helt annan bild. Enligt Kahl har det ryska samhället slutit samman runt Putin och armén fortsätter att vara en stark kraft att räkna med.

— Vi ser inga sprickor i Putins system, sa Kahl under föreläsningen.

Intern kritik i Ryssland mot kriget i sig eller hur kriget förs beskrev Kahl som ”rutindispyter” i det ryska samhället och inget som riskerar att leda till instabilitet.

Dessutom konstaterade Kahl att Ryssland ”fortfarande har kapacitet att bedriva kriget en lång tid framöver” och att man har gott om både nyrekryterade soldater samt utrustning och ammunition. Den enda svagheten som Kahl kunde peka på var ”prestationen” bland soldaterna.

Kahl tror dock att Ryssland har goda chanser att vinna kriget i slutändan om inte väst börjar ”stötta Ukraina på ett väldigt organiserat sätt”.

Inför den ryska invasionen av Ukraina var Kahl den spionchef som lyckades komma närmast i att förutspå när kriget skulle börja. Både USA och Storbritannien hävdade att invasionen skulle ske flera veckor innan den verkligen skedde. Men enligt Kahl tog BND i beräkning att beslutet togs av Putin själv och att den ryske presidenten tog annat i beaktande än att bara ”räkna missiler och stridsvagnar”.

— Omkring 14 dagar innan kriget upptäckte vi ett fenomen som inte kunde tolkas på något annat sätt, sa Kahl under föreläsningen.